ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်ရေသန့်စက်ရုံ၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်

ညွှန်ကြားစာ ၂/၉၈

ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်ရေသန့်စက်ရုံ၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်

ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီ ၀၄၊ ၉၈ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရည်ညွှန်း၍ ရေသန့်စက်ရုံ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ကို အောက်ပါ အတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်သည်။

၁။ ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်ရေ၏လိုအပ်ချက်
(က) သောက်ရေသန့် ထုတ်လုပ်မည့် ရေအမျိုးအစားသည် သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည့်ရေအမျိုးအစားဖြစ်ရမည်။ (ဥပမာအားဖြင့် မြစ်ရေ၊ ကန်ရေ၊ ချောင်းရေသော်လည်းကောင်း၊ အညစ်အကြေးရောနှောနေသောရေသော်လည်းကောင်း မဖြစ်စေရ) ရေ၏ဓာတု၊ အဏုဇီဝ နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံကျင့်သုံး သောအသေးစိတ် အချက်အလက် များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
(ခ) သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်ရေအားမူလအရင်းအမြစ်မှထပ်ဆင့်သိုလှောင်ခြင်း၊ ပိုက် ဆက်သွယ်ယူခြင်းတို့သည်ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သာသီးသန့်ဖြစ်ရမည်။ ရေပိုက်များအားမြေကြီးအတွင်း၌သော်လည်းကောင်း၊ မြေပေါ်၌သော်လည်းကောင်း သွယ်တန်းခြင်းမပြုရ။
(ဂ) သောက်ရေသန့် ထုတ်လုပ်မည့် ရေအားသိုလှောင်သည့် နည်းစနစ်သည် အောက်ပါ အချက်များနှင့် ပြည့်စုံရမည်။
(ဂ-၁) သံချေးမတက်နိုင်သည့် စတီးသံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သိုလှောင်ကန်ဖြစ်ခြင်း၊
(ဂ-၂) ဆေးကြောရန်လွယ်ကူခြင်း၊
(ဂ-၃) ပတ်ဝန်းကျင်မှ အမှိုက်သရိုက်၊ အညစ်အကြေးများ ဝင်ရောက် ရောနှောမှုမှ ကာကွယ်ထားခြင်း၊
(ဂ-၄) မသက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများသိုလှောင်ကန်မှရေထဲသို့ဝင်ရောင်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊
၂။ အဆောက်အဦးဖွဲ့စည်းပုံ၏လိုအပ်ချက်
(က) စက်ရုံသည် သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိရမည်။ ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန် သီးသန့်စက်ရုံ ဖြစ်ရမည်။ (သို့မဟုတ်) လူနေနှင့်သီးခြားထားနိုင်သော ထုတ်လုပ်ရာနေရာဖြစ်ရမည်။ အခြားအစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းများနှင့် /သီးခြားစီဖြစ်ရမည်။

(ခ) စက်ရုံသည် ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက် ထိန်းသိမ်းထားသော အဆောက်အဦး ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် သင့်လျော်သည့် အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။ တဲတန်းလျား၊ ဂိုဒေါင်ဟောင်း၊ အဆောက်အဦးဟောင်း မဖြစ်စေရ။

(ဂ) စက်ရုံ၏ အခန်းများဖွဲ့စည်းထားမှုသည် ရေသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအဆင့်ဆင့်အား အစဉ်လိုက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမျိုးဖြစ်ရမည်။ ဤသို့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အနည်းဆုံး အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် အခန်းများဖွဲ့စည်းရမည်။
(ဂ-၁) ရေသန့်စက်အခန်း
(ဂ-၂) ပဏာမ ဘူးခွံဆေးခန်း (ပုလင်းဘူးမှတ်စက်အခန်း-ရှိပါက)
(ဂ-၃) ဘူးခွံကို ရေသန့်ဖြင့် ဆေးကျင်းခန်း
(ဂ-၄) ရေသန့်ဖြည့်ခြင်းနှင့် အဖုံးပိတ်ခြင်းအခန်း
(ဂ-၅) ဖြည့်ပြီး ရေသန့်ဘူးတွင် ချွတ်ယွင်းချက် ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ယာယီသိုလှောင်ခြင်းအခန်း၊
(ဂ-၆) လုပ်သားနားနေခန်း၊
(ဃ) ရေသန့်ကျင်းခြင်း ဖြည့်ခြင်း၊ အဖုံးပိတ်ခြင်း၊ အခန်း၏ လိုအပ်ချက်
(ဃ-၁)ကြမ်းပြင်လွယ်ကူစွာဆေးကြောနိုင်ပြီး၊ ရေဆင်းဇောင်း ကောင်းရမည်။ အဖုံးပါရေစီးမြောင်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြောင်းအတွင်း ရေမဝပ်စေရ။
(ဃ-၂) နံရံသင့်လျော်သောအမြင့်ထိ ကြွေပြားကပ်ထားခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ Epoxy Resin ဆေးဖြင့်သော်လည်းကောင်း သုတ်ထားရမည်။ နံရံတွင် ကြွက်လျှောက်တန်းမရှိစေရ။
(ဃ-၃) မျက်နှာကြက်- ဖုံများ၊ ရေငွေ့များ၊ စုနေခြင်း မရှိစေရ။ မီးခံကျောက်ပြား မျက်နှာကျက်မဖြစ်စေရ၊ ဖုံများ၊ အမှိုက်များနှင့် အခြားရေသန့်နှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ ရေသန့်ဘူးအတွင်း ဝင်ရောက်သွားစေနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းမျိုး မရှိစေရ (ဥပမာ- မျက်နှာကျက်၊ မီးချောင်းများ၊ မျက်နှာကျက်ဘီတင်များ)
(ဃ-၄)လေအေးစက်/လေစုတ်စက်(လိုအပ်ပါက)တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
(င) အခန်းများသည် လွယ်ကူစွာ သန့်ရှင်းနိုင်သော/လွယ်ကူစွာဆေးကြောနိုင်သောဖွဲ့စည်းမှု မျိုးဖြစ်ရမည်။
(စ) တစ်ခန်းမှတစ်ခန်းသို့ ရေသန့်ဘူးများ သွင်းခြင်း၊ ထုတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ပြူတင်း ပေါက်(ပစ္စည်းသွင်းထုတ်ပေါက်)ရှိရမည်။
(ဆ) အဝတ်လဲခန်း၏ လိုအပ်ချက်
(ဆ-၁)ထုတ်လုပ်ရာနေရာသို့ ကနဦး ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီနှင့် ရေသန့်ကျင်းခြင်း၊ ဖြည့်ခြင်း၊ အဖုံးပိတ်ခြင်းအခန်းသို့ မဝင်မီတို့တွင် အဝတ်လဲခန်းနှင့် လက်ဆေးကန်များ တစ်ခုစီထားပေးရမည်။
(ဆ-၂) အဝတ်လဲခန်းရှိ လက်ဆေးရေတိုင်သည် လက်ဖြင့်ကိုင်၍ ဖွင့်ပိတ်ရသော ရေတိုင်မဖြစ်စေရ။
(ဆ-၃)အဝတ်လဲခန်းမှ နောက်တစ်ခန်းသို့ အဝင်တွင် ကရိုရင်းဆေး စပ်ထားသော ခြေဆေးကန်(Foot Bath)ရှိရမည်။ တစ်ခန်းနှင့်တစ်ခန်း အကူးတွင် ကိုယ်နှင့်တွန်းဖွင့် အလိုအလျှောက်ပိတ်တံခါးကိုလည်းကောင်း၊ယင်ကာပလပ်စတစ် ရွက်ထပ်လိုက်ကာကိုသော်လည်းကောင်း တပ်ဆင်ထားရမည်။

၃။ ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်စက်၏လိုအပ်ချက်
(က) ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်စက်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဆင့် (Commercial Type) ရှိရေသန့်စက်ဖြစ်ရမည်။ အိမ်သုံးအဆင့်မဖြစ်စေရ။

(ခ) စက်၏ဝန်ဆောင်နိုင်မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရမည်။

၄။ ရေသန့်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
(က) ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်ရေ၏ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်း

(က-၁)ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်ရေ၏ ဓာတုနှင့်အဏုဇီဝ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမည်။

– စက်ရုံစတင်မလည်ပတ်မီ

– စက်ရုံလည်ပတ်စဉ် (၁)နှစ် တစ်ကြိမ်

– လိုအပ်သည့်အခါ (ဥပမာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု)

– သက်ဆိုင်ရာမှ ညွှန်ကြားသောအခါ

(က-၂) ထုတ်လုပ်သည့် သောက်ရေသန့်၏ ဓာတုနှင့်အဏုဇီဝ အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမည်။

– ထောက်ခံချက်ရရှိရန် အစစ်ဆေးခံစဉ်

– ထုတ်လုပ်သည့် ကာလတစ်လျှောက် (ဓာတုဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကို ၃ လတွင်တစ်ကြိမ်နှင့် အဏုဇီဝဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကို ထုတ်လုပ်အပတ်စဉ်တိုင်း)

– လိုအပ်သောအခါ

– သက်ဆိုင်ရာမှ ညွှန်ကြားသောအခါ

(က-၃)ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ကောင်းစွာသိမ်းဆည်းထားရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ၏ခွင့်ပြုချက်မပါရှိဘဲ (၂)နှစ်အတွင်း ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုရ။ သက်ဆိုင်ရာမှ တောင်းဆိုလာပါက စစ်ဆေးခွင့်ပြုရမည်။

(ခ) ရေသန့်စက်သုံး ဓာတုပစ္စည်းများ လဲလှယ်ခြင်း၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများပြန်လည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ-၁) ရေသန့်စက်သုံး ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ရေစင်များ(Resin)၊ ရေစစ်များ (Filter)လဲ လှယ်ခြင်း၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိ ပြန်လည်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း (Reactivation) ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီသော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် များနှင့်အညီသော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ-၂) ဆောင်ရွက်မှုကို မှတ်တမ်းပြုစုထိန်းသိမ်းထားရမည်။ သက်ဆိုင်ရာမှတောင်းဆို လာပါက စစ်ဆေးခွင့်ပြုရမည်။

(ဂ) ထုတ်လုပ်မှုနည်းစံနစ်

(ဂ-၁) ရေသန့်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းစနစ်သည် သောက်ရေသန့်၏ ရူပ၊ ဓာတုနှင့် အဏု ဇီဝဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အား ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမှု မဖြစ်စေရ။

(ဂ-၂) ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်အား အစဉ်လိုက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဥပမာ- သန့်ရှင်းပြီးအဆင့်/အခန်းမှ မသန့်ရှင်းသည့်အဆင့်/အခန်းသို့ ထပ်မံ ဖြတ်သန်းရမည့် ထုတ်လုပ်မှုမျိုး မဖြစ်စေရ။

(ဂ-၃) ဗူးဆေးကြောခြင်းကို အနည်းဆုံး ပဏာမအကြမ်းဆေးခြင်း၊ အချောဆေးခြင်း နှင့်ရေသန့်နှင့် ဗူးကျင်းခြင်းဟူ၍ သုံးပိုင်းခွဲ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ-၄) ဗူးဆေးကြောရာတွင် သင့်လျော်သလို စက်မောင်း၊ ဘရပ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ စက်မောင်းရေပန်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ အန္တရာယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ချေးချွတ်ဓာတုပစ္စည်းကိုသော်လည်းကောင်း သုံးစွဲ၍ ဆေးကြောရမည်။

(ဂ-၅) ရေစင်(Resin)များ၊ ရေစစ်(Filter)များ၊ ပိုးသတ်ကရိယာများ၊ သတ်မှတ်စွမ်း ဆောင်ရည်အတိုင်း အပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စစ်ဆေးကွပ်ကဲရမည်။

ဥပမာ- ရေဖိအား၊ ရေဖြတ်နှုန်း၊ လျှပ်စစ်အားစသည်ဖြင့် တို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း။

(ဂ-၆) ဝန်ထမ်းများ လက်ဆေးခြင်း၊ ခြေဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝတ်စုံနှင့် အကာ အကွယ်များ(ခေါင်းစွပ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ အပေါ်ရုံ၊ လက်အိတ်စသည်ဖြင့်) လဲ လှယ်ဝတ်ဆင်ခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ-၆-၁) ထုတ်လုပ်ရာနေရာသို့ ဦးစွာမဝင်မီ

(ဂ-၆-၂) “ရေသန့်ဖြင့် ရေကျင်းခြင်း၊ ရေသန့်ဖြည့်ခြင်း၊ အဖုံးပိတ်ခြင်း အခန်း”ကို မဝင်မီ၊

(ဂ-၇) ထုတ်လုပ်သည့် သောက်ရေသန့်ဗူးများ၊ ဗူးခွံများ၊ ပစ္စည်းသယ်ခြင်းများ၊ တစ်ခန်းမှတစ်ခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းကို ပစ္စည်းသွင်း/ထုတ် အပေါက်မှသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ-၈) ထုတ်လုပ်ရာနေရာသို့ မသက်ဆိုင်သူများ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရ။

၅။ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်

(က) ကြီးကြပ်သူသည် ရေသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) ရေသန့်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရသောလုပ်သားသည် ကျန်းမာရေးပုံမှန်

စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းတင်ပြ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ) တာဝန်ချိန်တွင် သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဝတ်စုံနှင့်အကာအကွယ်(ခေါင်းစွတ်အပေါ်ရုံ၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်အိတ်စသည်ဖြင့်) ဝတ်ဆင်ရမည်။

(ဃ) တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သိရှိနားလည်သင်ကြားထားသူ ဖြစ်ရမည်။

၆။ သောက်ရေသန့်ထည့်သွင်းမည့် ဗူး၏လိုအပ်ချက်

(က) သောက်ရေသန့်ထည့်သွင်းမည့်ဗူးသည် အစားအသောက်သုံး PET, HDPE, PE ပလပ် စတစ်အမျိုးအစားဗူးများ ဖြစ်ရမည်။ စားသုံးသူကို ဘေးအန္တရာယ်ပေးနိုင်သော ပစ္စည်း မျိုးမဖြစ်စေရ။

(ခ) တစ်လီတာအောက်/တစ်လီတာနှင့်နှစ်လီတာဗူးများသည် တစ်ခါသုံးဗူးများဖြစ်ရမည်။ (၂၀ လီတာ)ဗူးများကို Multi-use ဗူးများအဖြစ် သုံးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဆေးကြော ရန် ခက်ခဲသော အခြားပစ္စည်းများ (ဥပမာ- ဆီ၊ ဆေးရည်) ထည့်ပြီး ဗူးများကို ပြန်ဆေးကြော၍ မသုံးရ။

၇။ ဗူးသွင်းပြီး သောက်ရေသန့်၏ လိုအပ်ချက်

(က) ဘူးသွင်းပြီး သောက်ရေသန့်သည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ထား သောရူပသတ်မှတ်ချက်၊ အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်၊ ဓာတုဗေဒသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ ရမည်။

(ခ) ဘူးသွင်းပြီး သောက်ရေသန့်ဘူးပေါ်ရှိ တံဆိပ်သည် တံဆိပ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ ရမည်။

32 thoughts on “ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်ရေသန့်စက်ရုံ၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်

 • September 8, 2022 at 1:26 PM
  Permalink

  buy cialis online uk Strength 10mg Brand Toptada Form Tablet Pack Size 50×10 Manufacturer Healing Pharma Packaging Type Box Treatment Erectile Dysfunction Composition Tadalafil 10mg

 • October 25, 2022 at 8:51 AM
  Permalink

  Arnulfo ksCQCCOibyWvNcNGZ 6 17 2022 how to get stromectol KISQALI can harm your unborn baby If you are able to become pregnant, your health care provider should do a pregnancy test before you start treatment with KISQALI

 • October 25, 2022 at 11:48 PM
  Permalink

  eaxh time i uszed too read smaller articles orr revieqs which as well clear theijr motive,and tnat iis also happening
  with this powt which I aam reazding att this time.

 • October 31, 2022 at 9:20 PM
  Permalink

  cialis vigrx plus price in jeddah Five Live presenter and former Channel 4 racing commentator Derek Tommo Thompson worked with McCririck also known as Big Mac for 30 years before also being dropped from Channel 4 in October buy ivermectin for scabies Resident macrophages in lean adipose tend to be M2 polarized, whereas it has been suggested that M1 macrophages play an important role in inflamed adipose tissue in the obese 15

 • November 17, 2022 at 12:05 PM
  Permalink

  Twenty three patients received a daily dose of 20 mg of fluoxetine for at least 6 months what’s clomid Buster SqSQJRIhqiXBxfFuOTy 6 27 2022

 • January 25, 2023 at 11:52 AM
  Permalink

  I have lost among 7- 12lbs inner some first 5 weeks so only to take these, which was the relief because it have obtained at least 70lbs because of some allergic reactions and bloating to eat lunches of allergy for like this long buy propecia 1 mg online safely

 • January 26, 2023 at 4:06 PM
  Permalink

  where E nanoparticle is the total potential energy of Gd DTPA CPT or PEG b PCL nanoparticle, E monomer is the energy of Gd DTPA CPT or PEG b PCL monomer and n is the number of Gd DTPA CPT or PEG b PCL where to buy priligy As mentioned above, phloretin, an inhibitor of facilitated urea transport in erythrocytes 33, 34, inhibits urea transport but not osmotic water permeability in terminal IMCD 17, 30, 35

 • January 28, 2023 at 7:23 AM
  Permalink

  On the Gold Hunting List, among the top five people, Xianyun is also the only Gold Hunter whose cultivation base has not reached the Rakshasa realm indications for tamoxifen

 • January 29, 2023 at 2:25 AM
  Permalink

  Again, not sure which one or how much cialis no prescription Supplemental supporting evidence is then presented, including other identified studies of health outcomes in populations that used mefloquine for prophylaxis but that did not meet the committee s inclusion criteria; case reports of persistent adverse events associated with mefloquine use; and information on adverse events associated with mefloquine use in selected subpopulations, such as women, women who are pregnant, people with low body mass index BMI, those who have chronic health conditions, and those who concurrently use alcohol, marijuana, or illicit substances

 • February 2, 2023 at 1:53 AM
  Permalink

  Maya FuRyImSXGQbKYJdyOp 5 19 2022 cheap cialis online The Inglot commercial website shows off the colouful pots of polish alongside serious blogs that consider the core values of Ramadan and of Islam as a whole

Leave a Reply

Your email address will not be published.