၇-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သော အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်အခမ်းအနား

၇-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သော အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်အခမ်းအနား