၂၁-၃-၂၀၂၃ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်း၊ Lab (B) တည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် စစ်ဆေးနေပုံ

၂၁-၃-၂၀၂၃ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်း၊ Lab (B) တည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် စစ်ဆေးနေပုံ