၁၃-၂-၂၀၂၃ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သော “အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အညီထုတ်လုပ်ရန် “ဟုမ္မလင်းခရိုင်၊ လဟယ်ခရိုင်၊ ခန္တီးခရိုင်၊ မုံရွာခရိုင်အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံများ၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ခံများ၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်းရှင်များအား ZOOM ဖြင့် သင်တန်းပို့ချခဲ့ပုံများ

၁၃-၂-၂၀၂၃ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သော “အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အညီထုတ်လုပ်ရန် “ဟုမ္မလင်းခရိုင်၊ လဟယ်ခရိုင်၊ ခန္တီးခရိုင်၊ မုံရွာခရိုင်အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံများ၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ခံများ၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်းရှင်များအား ZOOM ဖြင့် သင်တန်းပို့ချခဲ့ပုံများ