(၄-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)၏ ဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား

(၄-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)၏ ဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား