အရည်အသွေးအာမခံချက်မရှိသော ငရုတ်သီးမှုန့်များ၊ မဆလာများနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသောအစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန် စဥ်ဆက်မပြတ်စိစစ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ဈေးကွက်များ၌ ရောင်းချလျက်ရှိသော ငရုတ်သီးမှုန့်များ၊ မဆလာများကို နမူနာကောက်ယူ စစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါ အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်သောငရုတ်သီးမှုန့်၊ မဆလာမှုန့်များသည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက် ရရှိထားခြင်းမရှိပါ၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်မရှိပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
၃။ ဈေးကွက်ရှိ ငရုတ်သီးမှုန့်အမျိုးမျိူးအား ဈေးကွက်ထောက်လှမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ် အမှတ်တံဆိပ်အမည် အစားအသောက်အမျိုးအစား လုပ်ငန်းလိပ်စာ
၁။ ပစ်တိုင်းထောင် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
၂။ ရွှေကျီး ငရုတ်သီးမှုန့် ပွဲရုံ(၆၇-အေ)၊ ကျောက်စိမ်းလမ်း၊ ရတနာထွန်း ပွဲရုံတန်း၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
၀၉- ၅၃၂၀၉၁၆, ၀၅၇-၂၅၇၂၂(လိုင်းခွဲ- ၃၂၇)
စက်ရုံအမှတ်(၂၅၇)၊ ရွှေမြို့တော်(၁၅)လမ်း၊ မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
၀၉-၅၃၂၁၅၀၇, ၀၉-၈၇၂၅၄၄၇
၃။ ရွှေကျောက်ဆည်/SKS ငရုတ်သီးမှုန့် ၀၉-၄၀၀၀၂၄၂၅ , အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
၄။ စပယ်ဦး ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
၅။ ရွှေ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၆။ ရွှေတီ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၁)ဈေးကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ ၀၅၇-၂၂၁၉၂
၇။ မြဝတီ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၂)ဈေးသစ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
စက်ရုံအမှတ်(၂၇)၊ ရွှေမြို့တော်(၅)လမ်း၊ မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
၈။ စိန် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၇၃)၊ ဈေးသစ်ဈေး၊ မော်လမြိုင် မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
၉။ ကောင်းကောင်း ငရုတ်သီးမှုန့် ဆိုင်အမှတ်(၁၁၁)၊ အမှတ်(၂)ဈေးသစ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
၀၉- ၂၅၅၇၂၂၄၉၃, ၀၉-၇၉၆၀၉၃၄၃၀, ၀၉-၇၈၆၆၆၂၆၈၀
၁၀။ ကရဝိတ် ငရုတ်သီးမှုန့် ဆိုင်အမှတ်(၃၈-အေ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဖက်တန်း၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ ၀၅၇- ၂၃၁၀၅, ၀၅၇-၂၂၂၈၆,
၀၉-၅၀၁၇၄၁၁, ၀၅၇- ၂၅၃၉၃, ၀၅၇-၂၆၇၄၄
၁၁။ ရွှေမြင့်မိုရ် ငရုတ်သီးမှုန့် ဆိုင်အမှတ်(၂၊ ၃၊ ၁၅၈)၊ (၈၆)လမ်း၊ ၂၈ x ၂၉ ကြား၊ မန္တလေးမြို့။ ၀၉- ၉၁၀၀၄၃၈၆,၀၉- ၉၁၀၀၄၃၈၅
၁၂။ နန်းတော် ငရုတ်သီးမှုန့် ၀၉- ၅၁၄၈၅၄၉, ၀၁-၇၂၁၃၂၂ , အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၁၃။ ကောင်းမွှေး ငရုတ်သီးမှုန့် အောင်သာဓု အဆင့်မြင့်စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်း၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉- ၂၅၃၉၃၇၀၁၂~၄
၁၄။ နန်းဆန်သူ ငရုတ်သီးမှုန့် သိမ်ကြီးဈေး (ဒီ)ရုံ၊ မြေအောက်ထပ်၊ ညောင်ပင်လေးဈေး၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉- ၅၀၁၂၂၃၁
၁၅။ လူရိုင်းခေါင်း ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၃၃)၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ကရပ်ပြင်ရပ်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၅၉-၂၁၆၃၅
၁၆။ ဒေါ်ဖြူ ငရုတ်သီးမှုန့် ဈေးရုံ(၃၉)၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၀၇)၊ ငါးခြောက် တန်း၊ ဈေးကြီးအတွင်း၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး။
အမှတ်(၁၄၂၉)၊ ပေ(၆၀)လမ်း၊ ပါရမီ(၁)ရပ်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၄၉၃၄၁၁၉၁
၁၇။ မီးမီးလေး ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၁၀၃)၊ စံကားဝါလမ်း၊ ကန်ခေါင်းရပ်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၄၁၀၀၅၁၃၂, ၀၉-၂၅၃၂၂၆၄၁၁
၁၈။ ရွှေပြည်အောင် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၃၇၃)၊ (၇)လမ်း၊ နောက်လယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၄၂၅၂၇၅၁၆၉, ၀၉-၄၉၅၇၀၉၃၁
၁၉။ ကြူမွှေး ငရုတ်သီးမှုန့် ၀၉-၄၉၃၀၄၉၉၅, ၀၉-၅၁၁၈၆၀၈, ၀၉-၄၂၁၀၅၆၃၁၁, ၀၉-၇၃၀၄၀၃၈၄ , အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၂၀။ အောင်ရဲထက် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၂၁။ မကျင်မြ-မမြင့်ကြည် ငရုတ်သီးမှုန့် ရုံအမှတ်(၆)၊ ဆိုင်အမှတ်(၉-၁၀)၊ မြသလ္လာ ဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉- ၂၅၆၄၇၆၇၂၆, ၀၉- ၄၀၀၄၆၆၈၇၆
၂၂။ နှင်းပုလဲ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၂၃။ အောင်ကြည်သိန်း/ Aung Kyi Thein ငရုတ်သီးမှုန့် ဖြန့်ချီရေး- ဆိုင်(၇)၊ ရုံ(၁၅)၊ ချင်းတွင်းရတနာ ဈေး၊ မုံရွာမြို့။ ပင်ရင်း- ကိုသန်းအေး + မမြကြည်၊
အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မာဃလမ်း၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၇၁-၂၀၄၈၁, ၀၉- ၂၁၃၁၁၀၂
၂၄။ ကြည်ကြည်ခိုင် ငရုတ်သီးမှုန့် ညောင်တပင်လမ်း၊ ဘုရားကြီးရပ်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၇၁-၂၃၀၆၁
၂၅။ သူရိယ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၂၆။ အိုကေဝမ်း ငရုတ်သီးမှုန့် အိမ်အမှတ်(၇၁)၊ ရှမ်းစုလေး၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ တောင်ဘက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇- ၂၂၄၁၆, ၀၉-၄၂၀၇၇၅၇၇, ၀၉-၉၇၂၅၇၃၉၆၉
၂၇။ မနွယ် ငရုတ်သီးမှုန့် မနွယ် ကုန်မျိုးစုံနှင့် ငရုတ်အရောင်တင် စစ်စစ်၊ နနွင်းမှုန့် ရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀-၂၂)၊ (ဒီ)ရုံ-ခ၊ ပျဉ်းမနားဈေး၊ နေပြည်တော်။
၀၉-၄၉၂၁၁၀၂၉, ၀၉-၉၈၂၂၀၆၅၅
၂၈။ လှလှဝင်း ငရုတ်သီးမှုန့် ဆိုင်အမှတ်(၈)၊ ၁၁ (၂၄၁)၊ အမှတ်(၁) မြို့မဈေး၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ နေပြည်တော်။ ၀၉-၄၂၀၇၀၉၀၄၄, ၀၉-၄၃၁၆၀၂၇၂
၂၉။ ရွှေသရဖူ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၃၀။ ရဲသီဟ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၃၁။ ဝင်းမိုး ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၃၂။ လူထု ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၂၂၆)၊ မြေအောက်ထပ်၊ (ဒီ)ရုံ၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉-၅၁၅၇၅၃၇, ၀၁-၂၄၀၆၀၀, ၀၁-၂၄၀၃၅၅(လိုင်းခွဲ-၄၆၄၇)
၃၃။ နေကိုးလုံး/td>

ငရုတ်သီးမှုန့် ၀၈၂-၂၂၉၃၀, ၀၈၂-၂၃၈၀၆(လိုင်းခွဲ- ၃၀၈), ၀၉-၅၂၆၂၅၁၄ ,အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၃၄။ စိန်ဟင်္သာ ငရုတ်သီးမှုန့် ဆိုင်အမှတ်(၁၊ ၂၊ ၇၈)၊ (စီ)ရုံ၊ အင်းစိန်ဈေး၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဆိုင်အမှတ်(၅/၂၉-၃၃-၃၇)၊ မြရတနာဈေး၊ သမိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
၃၅။ စန္ဒာ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၆၇၊ ၆၈၊ ၆၉)၊ ဈေးချို(၃)၊ ပုဇွန်တောင်ဈေး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၃၆။ ရွှေပိုးအိမ် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၃၇။ မြင်းပျံ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၃၈။ ကောင်းအရသာ ငရုတ်သီးမှုန့် ပင်ရင်း(၁)- အမှတ်(F)၊ ကံ့ကော်လမ်းမကြီး၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၆၀၃၂၃၂, ၀၁- ၆၀၃၁၃၁
ပင်ရင်း(၂)- ဘေလီတံတားထိပ်၊ ပါရမီလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉- ၉၉၇၄၁၂၅, ၀၁- ၅၆၉၁၁၇
စက်ရုံ- အမှတ်(၇၅၆)၊ ဧရာဝတီလမ်းမကြီး၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉-၅၁၆၇၆၄၁, ၀၉-၅၁၄၆၃၂၃, ၀၁-၅၉၅၃၂၁
၃၉။ ကောင်း ငရုတ်သီးမှုန့် ၀၁- ၃၉၇၀၉၄, ၀၉-၅၀၅၃၉၃၂, ၀၉-၅၀၀၄၁၉၇, အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၄၀။ စိန်ခြင်္သေ့ ငရုတ်သီးမှုန့် မအမာတင်နှင့်ညီမများ၊ ဆိုင်(၁၁/၁၂/၁၃)၊ ရုံ(၉)၊ သီရိရတနာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး။ ၀၉-၄၇၀၅၁၈၂၀, ၀၉-၂၀၂၉၁၂၇
၄၁။ နန်းဦးကျော် ငရုတ်သီးမှုန့် ကိုဦး + မလှဝင်း၊ သီရိရတနာဈေး၊ ရုံ(၁၀)၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၂)၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၄၇၀၅၁၃၄၃, ၀၉-၉၇၂၈၂၁၃၇၇
၄၂။ မာဃ ငရုတ်သီးမှုန့် မယဉ်ယဉ်အေး၊ မယဉ်ယဉ်ကြည်နှင့်ညီမများ၊ ရုံ(၁၂)၊ ဆိုင်အမှတ်(၆)၊ မြသလ္လာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
၄၃။ ယုဇန ငရုတ်သီးမှုန့် မြသလ္လာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး။ ၀၉-၄၂၈၁၆၃၄၄၆, ၀၉-၂၅၂၁၀၁၃၅၈
၄၄။ ညွန့် ငရုတ်သီးမှုန့် ဆိုင်အမှတ်(၈၄)၊ အမှတ်(၂)ဈေး၊ မော်လမြိုင် မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ ၀၅၇-၂၁၂၅၂, ၀၅၇-၂၅၂၈၄
၄၅။ ရွှေငါး ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၄၈)၊ ရွှေသာလမ်း၊ အိုးတန်းရပ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။ ၀၄၃-၂၃၁၇၂, ၀၄၃-၂၃၀၉၃, ၀၄၃-၂၃၈၂၂
၄၆။ နန်းတွင်းသူ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၆၅၆)၊ နွယ်သာကီ(၁)လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ပွဲရုံ- (စီ/၆၇)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉- ၅၁၉၇၄၅၁, ၀၉-၇၃၁၇၆၇၄၂
ရုံ(ဌ/၅၅-၅၇)၊ ရတနာသိင်္ဂီဈေး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉-၂၆၄၂၃၉၂၉၀, ၀၉-၇၃၀၉၀၈၉၇
၄၇။ ဒေါ်ခင်ချစ် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၄၈။ ခိုင်ခိုင် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၂၀-၂၁)၊ ရုံ(၇)၊ မြသလ္လာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉- ၂၁၃၂၈၄၅
၄၉။ ယိုးဒယား ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၅၀။ ရတနာ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(၂၅)၊ ပန်းကြိုကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၇၈၄၃၄၉၄၁၀
၅၁။ မူမူဆွေ ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၅၂။ ဖိန်ဖိန် ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၅၃။ ရွှေရဒီ/ Shwe Yadi ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။
၅၄။ ကောင်း ငရုတ်သီးမှုန့် ဖြန့်ချီရေးဆိုင်၊ (၁၀၅/၁၂၉/၁၃၀)၊ ဈေးသစ်ဈေး၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ ၀၅၇-၂၃၂၀၀
၅၅။ မြေလတ်သား ငရုတ်သီးမှုန့် အမှတ်(လ/၄)၊ မြို့မဈေးတောင်ဘက်၊ လမ်းမတော်ရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)။ ၀၈၁- ၂၁၂၃၇၂၅, ၀၈၂- ၂၀၁၀၈၇, ၀၈၂-၂၀၁၈၇၉, ၀၉-၅၂၁၃၇၂၅
၅၆။ ရွှေအိုး(မဆလာ) မဆလာ ၀၁-၅၉၀၃၂၄, ၀၁- ၇၀၇၃၂၄, ၀၅၉- ၂၁၃၂၄, အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

397 thoughts on “အရည်အသွေးအာမခံချက်မရှိသော ငရုတ်သီးမှုန့်များ၊ မဆလာများနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

Leave a Reply

Your email address will not be published.