ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၂

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ

၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၈/၄၂၆-ဝန်ထမ်းသစ်/အဖရ(၂ဝ၁၆) နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏(၂၄-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၇မက(ဂ)၂ဝ၁၆/၇၃၈၃ တို့ ၏ခွင့်ပြုချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်(၈)ဦးတို့အားအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လုပ်သား(ဓါတ်ခွဲအကူ) (လစာနှုန်း၊၁၂ဝဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၃ဝဝဝဝိ) ရာထူးနေရာ များတွင် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ အစမ်း(၆)လခန့်ထားလိုက်သည်-

စဉ် အမည်၊ အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ် အမှတ် ခန့်ထားသည့်ဌာန
(က) မနော်ထီးဖော
(ဘ)ဦးဖိုး
၁၄/မအန(နိုင်)၁၉၆၉၆၆ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ခ) မောင်သက်အောင်
(ဘ) ဦးရဲထွန်း
၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၉၈၆၃၈ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဂ) မငြိမ်းငြိမ်းဌေး
(ဘ)ဦးတင်ဝင်း
၈/တတက(နိုင်)၁၈၈၂၄၇ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဃ) မောင်ဉာဏ်ပိုင်
(ဘ)ဦးဌေးဇော်
၇/ပမန(နိုင်)၁၈၂၄၅၃ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(င) မောင်မြင့်မိုကျော်ဟန်
(ဘ)ဦးဝင်းကျော်
၇/ဇကန(နိုင်)ဝ၆၀၆၅၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(စ) မသက်သက်အောင်
(ဘ)ဦးတင်စိုး
၇/နတလ(နိုင်)၁၃၅၈၄၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဆ) မောင်ဝင်းလှိုင်ဦး
(ဘ)ဦးစိုးဝင်း
၇/ရတရ(နိုင်)၁၅၉၇၁၁ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဇ) မောင်အောင်ငြိမ်းချမ်းစိုး
(ဘ)ဦးတင်စိုး
၉/ပသက(နိုင်)၁၁၃၃၁၄ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

၂။ ဤသို့ ခန့်ထားခြင်းသည်ကျန်းမာကြောင်း ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံချက် တင်ပြနိုင်မှသာလျှင် အတည် ဖြစ်စေရမည်။
၃။ အစမ်းခန့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကျေနပ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိမှသာလျှင် အတည် ပြုခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(လှဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး )

စာအမှတ်။ အစဆ/(စီမံ)-၂ဝ၁၆/
ရက်စွဲ။၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ( )ရက်။

 

ဖြန့်‌ဝေခြင်း-
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ သိသာရန် ပေးပို့အပ်ပါသည်၊
၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၃။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၅။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၆။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငွေစာရင်း၊နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေး/သင်တန်း)၊အစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၇။ ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာဖိုင်၊
၈။ ကိုယ်ရေးဖိုင်၊
၉။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊
၁ဝ။ ရုံးလက်ခံ၊
၁၁။ မျှောစာတွဲ။

33 thoughts on “ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၂

 • September 5, 2022 at 11:35 AM
  Permalink

  Medicine Tadalista Super Active 20mg Sildenafil Softgel Capsule is composed in easy to swallow gelatin capsule form which should be consumed orally with plain water buy viagra cialis online by Candace Schmidt Jose Luis Gonzalez – Narrative Short

 • September 10, 2022 at 11:28 AM
  Permalink

  and to get less side effects i would reccomend taking it at nite before going to bed it worked out for me. side effects of clomid 02 Mixed 1989 0.

 • September 17, 2022 at 4:35 AM
  Permalink

  ivosidenib will decrease the level or effect of fosphenytoin by affecting hepatic enzyme CYP2C9 10 metabolism. doxycycline std Establishing the beachhead.

 • October 13, 2022 at 10:37 AM
  Permalink

  As scientists learn more about the human genome and each individual s particular genetic make up, the creation of diagnostic tests and targeted therapies specific to the individual will allow oncologists to better target treatments and predict prognosis cialis super active s new membership scheme, called Гў

 • October 28, 2022 at 5:39 PM
  Permalink

  Monitor Closely 1 itraconazole will increase the level or effect of methylprednisolone by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism online stromectol com 20 E2 AD 90 20Reliable 20Viagra 20Online 20 20Viagra 20Receptfritt 20Europa viagra receptfritt europa Gardner also said that the North Carolina Department of Agriculture and the Cleveland County Health Department initiated a comprehensive review of Fair activities and determined the source of the E

 • November 1, 2022 at 5:45 PM
  Permalink

  Start your PCT supplement, and don t be afraid to go heavy at the start either in terms of a strong supplement, or a larger dose stromectol manufacturer The authors appreciate the assistance of Felicia Billings and Jessica Humfleet with data collection and management

 • November 10, 2022 at 12:32 AM
  Permalink

  51 Prostate Cancer 8 people, 20 tamoxifen for sale Sweating is your body s way of lowering body temperature by causing heat loss through your skin

 • November 10, 2022 at 10:29 AM
  Permalink

  121 Interestingly, in a phase III trial of patients with MM receiving thalidomide, no significant difference in the risk of VTE was observed between groups receiving aspirin, low molecular weight heparin, and warfarin thrombophrophylaxis cialis and priligy

 • November 20, 2022 at 12:51 PM
  Permalink

  levitra ibuprofeno 50mg posologia infantil A major sticking point between Russia and Western powers has been whether the resolution is written under Chapter 7 of the U clomiphene citrate 50 mg for male The base where the accident took place is a secure area off limits to reporters

 • November 20, 2022 at 8:44 PM
  Permalink

  In 78 patients with clinicopathologic diagnoses of a wide spectrum of lone cryptogenic fibrosing alveolitis, also known as idiopathic pulmonary fibrosis, Nicholson and coworkers 62 evaluated the clinical significance of recent histologic reclassifications stromectol uk buy

 • November 22, 2022 at 11:53 PM
  Permalink

  Of course, when the show gets closer, anything what happens is it become extremely quiet, you know mag 3 lasix renal scan The current market dossier provides market growth potential, opportunities, drivers, industry specific challenges and risks market share along with the growth rate of the global Tamoxifen market

 • December 12, 2022 at 5:52 AM
  Permalink

  We postulated that the pro oncogenic effects of TH on SR breast tumors and ER breast cancer cells involved their cognate receptors and tested this hypothesis using knockdown studies viagra in spanish Evaluation includes radiographs or computed tomography CT to identify and characterize fibrodysplastic lesions

 • December 13, 2022 at 9:09 AM
  Permalink

  While there are some women who report that removing it at home was relatively easy, you don t want to take that risk stromectol canada buy 5 dpc wt pancreata in shades of black

 • December 15, 2022 at 10:31 AM
  Permalink

  Since the concept of DI SCLE was introduced, it has been reported to look identical to idiopathic SCLE, both clinically and histopathologically; however, one report suggested that the 2 entities can be distinguished based on clinical variations priligy reddit

 • January 17, 2023 at 9:23 PM
  Permalink

  ** MGM Resorts International said it would sell its Bellagio and Circus Circus resorts in Las Vegas in separate deals valued together at about $5 billion, as the U.S. casino operator seeks to monetize its real estate assets and bolster its balance sheet. We’ll end our Vulkan Vegas Casino Review on a highly positive note. While researching for this review, we found that Vulkan Vegas Casino is a pretty impressive online casino. So far, they have been rated good in other reviews. However, they have been criticized for not accepting cryptocurrencies in this world that is getting crazy about crypto. The best thing about Vulkan Vegas casino is the online games they offer and the fact that they support responsible gaming over anything. The gambling industry can make a person millionaire or a beggar, so being responsible is important. https://bbdeals.net/community/profile/traci2876531175/ Play automat risk : Once you have a valid account, to make it easier for you to decide. Bonuses and promotions vary and change over time, does greektown casino accept bitcoin simply click the Play Now button and you get redirected to the site. I received the last payments on March 24th and April 6th, best bitcoin crypto casino that accepts cards the top ranking Crazy Time. Play automat risk : Once you have a valid account, to make it easier for you to decide. Bonuses and promotions vary and change over time, does greektown casino accept bitcoin simply click the Play Now button and you get redirected to the site. I received the last payments on March 24th and April 6th, best bitcoin crypto casino that accepts cards the top ranking Crazy Time.

 • January 24, 2023 at 12:38 PM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm admin, Thanks for the detailed post!

 • January 25, 2023 at 7:32 PM
  Permalink

  famvir ciprofloxacino sirve para infeccion de vias urinarias Canada s Transportation Safety Board said it was lookinginto whether the train s operator Montreal, Maine and Atlantic followed proper safety procedures in the hours before theunmanned 72- car train carrying crude oil rolled down a hill andslammed into town buy cialis usa

 • January 27, 2023 at 11:40 PM
  Permalink

  ZHF et al to Scientific Reports Supplementary Info lasix horse racing 2 Unexpected fatigue or malaise Infertility Metastasis, with little or no local change, is noted in the scrotum

Leave a Reply

Your email address will not be published.