ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၁

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ

 

၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၈/၄၂၆-ဝန်ထမ်းသစ်/အဖရ(၂ဝ၁၆) နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏(၂၄-၈-၂ဝ၁၆)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၇မက(ဂ)၂ဝ၁၆/၇၃၈၃ တို့၏ ခွင့်ပြုချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၄)ဦးတို့အားအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၂ (လစာနှုန်း၊၁၈ဝဝဝဝိ-၂ဝဝဝ-၁၉ဝဝဝဝိ) ရာထူးနေရာ များတွင် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ အစမ်း(၆)လခန့်ထားလိုက်သည်-

စဉ် အမည်၊ အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ်ပြား အမှတ် ခန့်ထားသည့်ဌာန
(က) မတင်တင်စန်း
(ဘ)ဦးထွန်းဦး
၉/ခမစ(နိုင်)ဝဝ၃၅၅၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ခ) မသန္တာဝင်း
(ဘ)ဦးဌေးအောင်
၉/ခအဇ(နိုင်)ဝ၂၄၅၃၅ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဂ) မဟန်သီရိအောင်
(ဘ)ဦးနုတင်
၈/မလန(နိုင်)၁၈ဝ၃၁၂ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
(ဃ) မအိအိဇော်
(ဘ)ဦးဇော်မြင့်
၉/မတန(နိုင်)၁၂၅ဝ၃၆ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

၂။ ဤသို့ ခန့်ထားခြင်းသည်ကျန်းမာကြောင်း ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံချက် တင်ပြနိုင်မှသာလျှင် အတည် ဖြစ်စေရမည်။

၃။ အစမ်းခန့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကျေနပ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိမှသာလျှင် အတည် ပြုခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(လှဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး )

စာအမှတ်။ အစဆ/(စီမံ)-၂ဝ၁၆/

ရက်စွဲ။၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ( )ရက်။

ဖြန့်‌ဝေခြင်း-

၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ သိသာရန် ပေးပို့အပ်ပါသည်၊
၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၃။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၅။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများအားလုံး၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၆။လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငွေစာရင်း၊နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေး/သင်တန်း)၊အစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊
၇။ ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာဖိုင်၊
၈။ ကိုယ်ရေးဖိုင်၊
၉။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊
၁ဝ။ ရုံးလက်ခံ၊
၁၁။ မျှောစာတွဲ။

34 thoughts on “ဌာနဆိုင်ရာအမိန့်စာ ၁

 • September 5, 2022 at 10:15 AM
  Permalink

  The majority of subjects had a World Health Organization WHO Functional Class III 65 or II 32 cialis generic

 • September 10, 2022 at 10:12 AM
  Permalink

  Note HCG is more commonly known and prescribed for secondary hypogonadism in men but it involves injection and is expensive, so if clomiphene works alone I think that is preferred. clomid and pcos see our Fertility Supplement Guide to find out.

 • October 7, 2022 at 5:41 PM
  Permalink

  viagra dogs paracetamol dose We believed in the idea of this series, he said lasix for fluid in lungs Cutaneous DCs also play a major role in the pathophysiology of several common human skin disorders, including psoriasis and atopic dermatitis

 • October 29, 2022 at 8:13 AM
  Permalink

  stromectol 3 mg Receptor tyrosine kinases belong to the family of cell surface receptors that transduce a response upon binding to a ligand

 • November 10, 2022 at 8:45 PM
  Permalink

  There is a really good opportunity for someone to emerge buy nolvadex online MIC of the mixture of DTAM, HTAM and ENDX, and vancomycin were determined by microdilution assay

 • November 14, 2022 at 5:26 PM
  Permalink

  statistical significance of c myc mRNA copy number of tamoxifen trastuzumab compared with tamoxifen alone in ECC 1TAM tumors ivermectin amazon

 • December 7, 2022 at 6:48 AM
  Permalink

  2 feet and was able to make a 100 meter 328 feet lateral maneuver before flying back to the center of its launch pad cialis otc com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Valor 20Na 20Bifarma 20 20Viagra 20Online 20Buy viagra online buy U

 • December 11, 2022 at 6:42 PM
  Permalink

  Bone density increased Diarrhoea Pulmonary mass Swelling face Visual impairment Drug ineffective Cardiac disorder Cerebrovascular accident Diabetes mellitus Haemorrhage tamoxifen endometrial cancer

 • December 12, 2022 at 5:45 PM
  Permalink

  Following treatment with GSK3ОІ inhibitors, there was a significant decrease in the expression of mesenchymal marker fibronectin in two out of three cell lines tested cialis reviews

 • December 12, 2022 at 6:44 PM
  Permalink

  The goal of systemic therapy, which gives medication via the bloodstream, is to treat the whole body finasteride receding hairline However, many others, including Andrographis paniculata, Codonopsis pilosa, Ligusticum wallichii, Paeonia lactiflora, Phytolacca decandra, Picrorrhiza kurroa, Poria cocos, Propolis, and Uncaria tomentosa, are employed as immune enhancers

 • January 23, 2023 at 6:49 PM
  Permalink

  buy ivermectin tablets online As used herein, the terms heterocycle, heterocyclyl, heterocyclic radical, and heterocyclic ring are used interchangeably and refer to a stable 5 to 7 membered monocyclic or 7 10 membered bicyclic heterocyclic moiety that is either saturated or partially unsaturated, and having, in addition to carbon atoms, one or more, preferably one to four, heteroatoms, as defined above

 • January 24, 2023 at 7:47 PM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm owner, Your posts are always a great source of knowledge.

 • January 25, 2023 at 2:12 PM
  Permalink

  clomid dose pct 54 mile journey from a constituency surgery to a school competition in Clevedon, and 44p for a 0

 • January 31, 2023 at 3:28 AM
  Permalink

  Genetic detection of Sonic hedgehog Shh expression and cellular response in the progression of acute through chronic demyelination and remyelination royal honey viagra

 • February 1, 2023 at 1:02 PM
  Permalink

  Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице. (чл. 278 от ЗКПО) /КРОСС/ Действащият шампион „Лудогорец” е №1 по подавания у нас. Статистиката е на Футболната обсерватория, базирана в Швейцария, която детайлно следи тенденциите в играта. Според изследване, „орлите” правят средно по 532 паса на … https://emilianoslbq642198.suomiblog.com/-29423495 Ако сте фен на слотове, знаете, че игри със стари ротативки с една линия и само три барабана не се играят отдавна. Тях смениха по-съвременни автомати за завъртане в наземни казина, а в епохата на онлайн игри има още повече варианти на ротативки. Информацията за най-популярните от тях ще намерите долу в статия. Процентът на възвръщаемост при слотовете с пирамиди не достига до заветния максимум, но варира от 93% до 96%. Комбинации се оформят относително редовно, печалбите са над средните, но безплатните игри се печелят трудно. Положителното е, че носят финансови облаги и при повечето ротативки се презареждат при допълнителни скатери.

 • February 1, 2023 at 8:11 PM
  Permalink

  Προσοχή όμως! Oι πιο ειδικές επιλογές στο δελτίο του στοιχημα οπαπ, όπως για παράδειγμα τα γκολ ομάδας, συμπληρώνονται σε ειδικό κουτάκι που αντιστοιχεί στους κωδικούς των επιπλέον αγορών της εκάστοτε αναμέτρησης. Το κουπόνι που βλέπετε παραπάνω αποτελεί ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα ανά ημέρα. Μπορείτε με μία ματιά να δείτε τι αγώνες παίζονται καθημερινά, από ποια χώρα και φυσικά τις αποδόσεις τους. Οι αποδόσεις ανακοινώνονται από τον ΟΠΑΠ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και αυτόματα «ανεβαίνουν» στο kingbet.net. https://fusionsoft.co.za/community/profile/jewellfraley282/ Υπάρχει και η semi-bluff, όταν ποντάρετε δυνατά αλλά δεν έχετε τόσο καλό φύλλο ή απλώς περιμένετε ένα χαρτί για να ολοκληρώσετε κέντα ή χρώμα. Είναι πιθανό να κερδίσετε χωρίς τελικά να έχετε κάτι καλό, αφού οι αντίπαλοι σας θα πιστέψουν ότι ο συνδυασμός σας είναι δυνατός. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΟΚΕΡ (γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

 • February 2, 2023 at 1:53 PM
  Permalink

  0 respondents also abused anabolic androgenic steroids or other drugs tamoxifen gyno before and after Because ОІ agonists, including Formoterol Gibiter, may potentially interfere with uterine contractility, due to a relaxant effect on uterine smooth muscle, Gibiter pMDI should be used during labour only if the potential benefit justifies the potential risk

 • February 3, 2023 at 7:00 AM
  Permalink

  For the reasons stated above, patients and providers are advised to monitor for melanomas frequently and on a regular basis when using Parlodel for any indication priligy generic

Leave a Reply

Your email address will not be published.