ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ သတင်းပို့ရမည့် သစ်လွင်ဆရာဝန်များစာရင်း

စဉ် ဆမ အမည် ကသအမှတ် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် ဆက်သွယ်ရန်ဖုံးအမှတ်
၁။ ၄၀၄၅၈ ဒေါက်တာနှင်းထက်တင့် A-173 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၂၁၁၂၁၇၈၄
၂။ ၄၀၈၀၃ ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဇော် A- 62 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၅၀၆၄၇၃၆၂
၃။ ၃၆၄၉၈ ဒေါက်တာဝေယံမြင့်ထူး A- 99 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၉၆၂၀၁၁၄၂၅
၄။ ၃၂၉၄၃ ဒေါက်တာပြုံးမြင့်သူ B- 99 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၀၅၂၅၀၄
၅။ ၄၁၀၃၅ ဒေါက်တာနန့်ယဥ်မွန်ဦး B -54 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၀၂၈၀၂၈
၆။ ၄၁၀၁၅ ဒေါက်တာနန်းအိအိချော B -137 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၅၆၀၁၉၇၄
၇။ ၃၁၀၈၁ ဒေါက်တာချစ်စုဝင်းမောင် B-37 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၂၁၀၇၄၉၅၃
၈။ ၂၈၈၀၁ ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဌေး B -190 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၅၁၁၅၃၁၃၃
၉။ ၃၃၉၈၀ ဒေါက်တာရွှေဇင်မြတ် B-138 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၀၈၉၇၉၃
၁၀။ ၃၄၂၁၈ ဒေါက်တာမီးမီးလေး B-139 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၉၇၇၀၆၁၆၁၄
၁၁။ ၃၇၇၇၀ ဒေါက်တာနှင်းအိဝေ C-168 အောက်မြန်မာပြည်
၁၂။ ၃၉၃၃၅ ဒေါက်တာဇင်မေဌေး C-158 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၁၈၈၄၉၂
၁၃။ ၃၃၇၈၅ ဒေါက်တာဆုမြတ်နွယ် C-138 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၂၈၁၉၉၁၂
၁၄။ ၄၀၄၉၄ ဒေါက်တာဆုမြတ်နိုင် C-1 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၅၄၅၂၅၄၄
၁၅။ ၃၉၆၈၀ ဒေါက်တာခွာညိုဆွေသင်း C-58 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၃၁၁၅၇၀
၁၆။ ၃၃၈၀၃ ဒေါက်တာသီရိမျိုးမျိုး C-107 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၂၀၁၄၈၁၀၄
၁၇။ ၃၉၆၄၈ ဒေါက်တာအောင်ြမတ်ထက် D-84 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၃၁၉၅၉၉၀
၁၈။ ၃၆၃၈၄ ဒေါက်တာသီဟအောင် D-186 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၀၅၂၂၇၁
၁၉။ ၄၀၈၉၃ ဒေါက်တာမင်းအောင်နိုင်သူ D-102 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၂၅၃၃၁၆၁၄
၂၀။ ၄၀၇၈၀ ဒေါက်တာကျော်ရဲပိုင် E-67 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၂၁၀၁၇၃၁၀
၂၁။ ၃၉၆၁၇ ဒေါက်တာသွင်ထူးနိုင် E-43 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၀၃၅၇၈၂
၂၂။ ၃၅၉၁၂ ဒေါက်တာမျိုးဆက်သန်းမြင့် E-171 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၈၇၈၇၈၇၂၈
၂၃။ ၃၉၅၇၃ ဒေါက်တာဖြိုးညီညီသက် E-157 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၅၈၁၁၃၅၂
၂၄။ ၄၁၀၇၆ ဒေါက်တာနွေဦးဆွေ E-165 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၅၂၃၃၅၉၀၆
၂၅။ ၂၆၁၆၅ ဒေါက်တာတင်ကိုဝင်း E-5 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၅၇၂၂၄၃၀၉
၂၆။ ၃၉၀၂၁ ဒေါက်တာတင်အောင်စိုးထွေး E-141 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၈၃၇၅၈၈၀
၂၇။ ၄၁၃၁၅ ဒေါက်တာစိုးသက်နောင် E-166 အောက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၃၆၃၃၃၂
၂၈။ ၄၀၅၀၄ ဒေါက်တာဆုပြည့်ဇော် 110 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၀၃၉၉၂၄
၂၉။ ၃၉၆၃၆ ဒေါက်တာစုစုနွယ် 182 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၉၂၂၄၆၆၈
၃၀။ ၄၁၅၁၈ ဒေါက်တာသူရဌေး 598 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၇၁၈၈၄၀၁
၃၁။ ၄၁၆၇၂ ဒေါက်တာရဲဘုန်းအောင် 538 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၅၀၄၂၃၁၄
၃၂။ ၃၅၂၄၂ ဒေါက်တာကောင်းထက်ဦး 633 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၄၇၅၅၅၀၇
၃၃။ ၃၈၀၅၄ ဒေါက်တာကျော်သန်းရွှေ 410 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၉၇၇၇၆၀၄၄
၃၄။ ၃၉၄၃၃ ဒေါက်တာကျော်ဇင်လတ် 735 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၅၆၀၂၅၉၁၂
၃၅။ ၄၁၄၂၈ ဒေါက်တာစောအယ်ကပေါ်ဝါး 713 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၈၀၈၄၇၉၈၁
၃၆။ ၃၈၇၁၈ ဒေါက်တာစိုးနိုင်လင်း 653 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၇၈၄၄၄၄၇၇၁
၃၇။ ၃၈၇၁၃ ဒေါက်တာစိုးမင်းသူ 652 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၀၇၇၃၉၉
၃၈။ ၃၈၂၇၈ ဒေါက်တာမြတ်သူ 362 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၂၀၅၇၆၉၁
၃၉။ ၂၆၆၉၄ ဒေါက်တာအောင်သူရဝင်း 481 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၅၃၈၈၈၉၆၀
၄၀။ ၂၅၄၅၅ ဒေါက်တာမေနိုင်ဝင်း 293 အထက်မြန်မာပြည် ၀၉-၄၀၂၅၁၁၈၅၅

ကျား- ၂၁ ယောက် မ- ၁၉ယောက် စုစုပေါင်း = ၄၀ ယောက်

(၁-၁၁-၂၀၁၆)ရက်နေ့ (၁၃းဝဝ)နာရီတွင် နေပြည်တော် အစား/ဆေးဝါးဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးဌာနသို့ သတင်းပို့ရန်
(၁-၁၁-၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ (၁ပတ်၊ သင်တန်းပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။)

31 thoughts on “ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ သတင်းပို့ရမည့် သစ်လွင်ဆရာဝန်များစာရင်း

 • September 8, 2022 at 1:15 PM
  Permalink

  I started buying this product at online pharmacies, since it is a way more economical solution discount cialis

 • September 11, 2022 at 5:30 AM
  Permalink

  How does Clomid clomiphene citrate compare to other fertility drugs. clomid

 • September 14, 2022 at 12:37 PM
  Permalink

  nolvadex for fat loss The number of Zofran birth defect lawsuits has increased as more and more families are finding that the anti-nausea medication carries an unwarned risk of birth defects.

 • September 17, 2022 at 9:01 PM
  Permalink

  buy doxycycline Differential effects of black versus green tea on risk of Parkinson s disease in the Singapore Chinese Health Study.

 • October 14, 2022 at 8:44 AM
  Permalink

  cialis price A radiation oncologist approached all patients fulfilling the inclusion criteria to assess their interest in participating in the study

 • October 25, 2022 at 10:05 AM
  Permalink

  x 10 viales 10 buy stromectol Thanks very much for conveying your experiences, Sunflowercat and Hopeful 82014, I appreciate it

 • November 8, 2022 at 10:17 PM
  Permalink

  In placebo controlled trials, tamoxifen 7, 18, 20, 23 and raloxifene 40, 43 reduced estrogen receptor positive but not estrogen receptor negative invasive breast cancer and had similar effects in the STAR head to head trial 4 Table priligy kaufen

 • November 17, 2022 at 4:29 PM
  Permalink

  Monitor Closely 1 rifabutin will decrease the level or effect of quinine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism doxycycline diarrhea

 • November 21, 2022 at 8:00 AM
  Permalink

  10 Due to increased risk of hypotension, people on chronic diuretic therapy, people with low systolic blood pressure, and people with autonomic nervous system dysfunction should be monitored more closely when using nitrates signs clomid is working

 • January 24, 2023 at 1:28 AM
  Permalink

  However, there are other important barriers to such competition buy cialis online from india Furthermore, treatment with BMPs as well as blocking receptors and signaling pathways has been used extensively to examine the roles of BMP signaling in ovarian function

 • January 26, 2023 at 5:53 AM
  Permalink

  altace ciprofloxacin dexamethasone otic drops mims Harvick earned his first pole since September 2006 on Friday when he turned the fastest lap at Kansas Speedway propecia costco In certain embodiments, R N is N R W 2, wherein each R W is a nitrogen protecting group

 • January 26, 2023 at 7:54 PM
  Permalink

  The first National Institutes of Health NIH Consensus Development Conference on adjuvant therapy for early stage breast cancer, held in 1985, led to recommendations for two groups of women with node positive breast cancer 1 chemotherapy for premenopausal women and postmenopausal women with an estrogen receptor ER negative tumor and 2 tamoxifen for postmenopausal women with ER positive tumors buy cialis online Dai H, Van t Veer L, Lamb J, He YD, Mao M, Fine BM, Bernards R, van de Vijver M, Deutsch P, Sachs A, Stoughton R, Friend S 2005 A cell proliferation signature is a marker of extremely poor outcome in a subpopulation of breast cancer patients

 • January 27, 2023 at 4:13 PM
  Permalink

  can i buy cialis online 14 Bupropion is an antidepressant that is on the WADA 2014 monitoring list, meaning WADA is monitoring for any concerning trends of inappropriate use

 • January 28, 2023 at 7:27 AM
  Permalink

  4 Incomplete outcome data checking for possible attrition bias due to the amount, nature and handling of incomplete outcome data viagra shelf life

 • January 29, 2023 at 9:09 AM
  Permalink

  I have never had an interest in being a teacher, despite the fact that my job at the pioneer village museum tends to push me in that direction buy clomid I changed my diet and started reading up on all the factors that affect fertility

 • January 31, 2023 at 8:26 PM
  Permalink

  House Edge – като цяло предимството на дома се отнася до дългосрочното предимство на казиното, изразено като процент от първоначалния залог на играча. Предимството на къщата за определен залог е разликата между процента на изплащане, предлаган от казиното, когато спечелиш този залог, и реалната вероятност това събитие да се случи. Хаус предимство е специфично за игри, залози, играчи и стратегии. Хазартът е забранен за непълнолетни лица под 18 години. Ако чуствате, че имате проблем с хазарта и желаете помощ, Ви молим да се свържете със следните организации. https://watchtowergeeks.com/community/profile/cathleen9612888/|0 Правила за големи печалби в онлайн казината В тези физически казина могат да се играят голяма част от видовете игри, които се предлагат и в онлайн казиното на оператора. Посетете най-близкия обект и ще можете да опитате популярни забавления като блекджек, бинго, рулетка, ротативки, а също така се организират и турнири по покер. БългарияРумънияСърбияХърватияТанзания Стара Загора е на 10 минути с кола. Телефон + 359 882 634 480

 • February 1, 2023 at 9:01 AM
  Permalink

  c RT PCR analysis of RNA levels of downstream targets of STAT5b after the treatment with Tam, MSM, and the drug combination for 24 h in MCF 7 and T47D cells propecia pharmacy Unveiled were an improved 99 Echo, the smart hub- enabled Echo Plus, and the petite Echo Spot, which includes a 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.