သက်တမ်းရှိသောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများစာရင်း ( August 2016 )

ဩဂုတ်လ ၂၀၁၆ တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော သက်တမ်းရှိသောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများစာရင်းအား ဒေါင်းလုဒ် ရယူပါ။

62 thoughts on “သက်တမ်းရှိသောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများစာရင်း ( August 2016 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.