အစားအသောက်တွင်အသုံးပြုနေသော ဆိုးဆေးများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ယနေ့ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချနေသော အစားအသောက်များတွင် မီးဖိုချောင်သုံးအခြေခံ စားသောက်ကုန်မှသည် အဆင့်မြှင့်ထုပ်ပိုးပြုပြင်ပြီး စားသောက်ကုန်အထိ အသွေးအရောင်အမျိုးမျိုး တို့ဖြင့် စားချင့်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြသည်။
၂။ အစားအသောက်တွင်အသုံးပြုနေသော အရောင်ဆိုးဆေးများတွင် အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲ ရန် ခွင့်ပြုထားသောဆိုးဆေးများရှိသကဲ့သို့ အစားအသောက်တွင်သုံးစွဲရန် ခွင့်မပြုသောဆိုးဆေးများ ရှိပါသည်။
၃။ အစားအသောက်တွင်သုံးစွဲရန် ခွင့်ပြုထားသောဆိုးဆေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

INS No. Name
ALLURA RED AC
129 Allura red AC
ANNATTO EXTRACTS BIXIN-BASED
160b(i) Annatto extracts, bixin-based
122 Azorubine (Carmoisine)
AMARANTH
123 Amaranth
ANTHOCYANINS
163 Anthocyanins
BRILLIANT BLUE FCF
133 Brilliant blue FCF
BRILLIANT BLACK BN
151 Brilliant black BN
BROWN FK
154 Brown FK
BROWN HT
155 Brown HT
BELL PEPPER (PAPRIKA) EXTRACT
160c Bell pepper (Paprika) extract
CANTHAXANTHIN
161g Canthaxanthin
CARAMEL III-AMMONIA CARAMEL
150c Caramel III – ammonia caramel
CARAMEL IV- SULFITE AMMONIA CARAMEL
150d Caramel IV- sulfite ammonia Caramel
CARMINES
120 Carmines
CAROTENES, BETA-, VEGETABLE
160a (ii) beta-Carotenes, vegetable
CAROTENOIDS
160a (i),160a (iii), 160e, 160f , 162 beta-Carotenes, synthetic
beta-Carotenes, Blakeslea trispora
Carotenal, beta-apo-8’-
Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo-8’-
Beet red Colour
CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS, COPPER COMPLEXES
141 (i)
141 (ii)
Chlorophylls, copper complexes
Chlorophyllin copper complexes
CURCUMIN
100 (i) Curcumin
CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS
140 Chlorophylls and chlorophyllins
CRYPTOXANTHIN
161c Cryptoxanthin
CITRANAXANTHIN
161h Citranaxanthin
CALCIUM CARBONATE
170 Calcium Carbonate
ERYTHROSINE
127 Erythrosine
FAST GREEN FCF
143 Fast green FCF
FLAVOXANTHIN
161a Flavoxanthin
GRAPE SKIN EXTRACT
163 (ii) Grape skin extract
GREEN S
142 Green S
INDIGOTINE (INDIGO CARMINE)
132 Indigotine (Indigo carmine)
IRON OXIDES
172 (i)
172 (ii)
172 (iii)
Iron oxide, black
Iron oxide, red
Iron oxide, yellow
Lycopenes
160d (i)
160d (ii)
160d (iii)
Lycopene, synthetic Colour
Lycopene, tomato
Lycopene, Blakeslea trispora Colour
LUTEIN
161b Lutein
LITHOL RUBINE BK
180 Lithol Rubine BK
PONCEAU 4R (COCHINEAL RED A)
124 Ponceau 4R (Cochineal red A)
PATENT BLUE V
131 Patent blue V
QUINOLINE YELLOW
104 Quinoline yellow
RIBOFLAVINS
101 (i)
101 (ii)
101 (iii)
Riboflavin, synthetic
Riboflavin 5’-phosphate sodium
Riboflavin from Bacillus subtilis
RUBIXANTHIN
161d Rubixanthin
RHODOXANTHIN
161f Rhodoxanthin
SUNSET YELLOW FCF
110 Sunset yellow FCF
TARTRAZINE
102 Tartrazine
TITANIUM DIOXIDE
171 Titanium Dioxide
TANNINS
181 Tannins
VEGETABLE CARBON
153 Vegetable Carbon
VIOLAXANTHIN
161e Violaxanthin

၄။ အစားအသောက်များ ဈေးကွက်ထောက်လှမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသော ခွင့်မပြုဆိုးဆေး(အန္တရာယ်ရှိဆိုးဆေး)များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဥ် ခွင့်မပြုဆိုးဆေးအမည်
၁။ Auramine O
၂။ Rhodamine B
၃။ Sudan Dyes
၄။ Orange II

၅။ ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများနှင့်ပတ်သက်၍ အစဥ်တစိုက်ပညာပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်ထောက်လှမ်း စစ်ဆေးခြင်း၊ သတင်းစာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိအစားအသောက်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းနှင့် ဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဥ်များကို စဥ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုရက်(၁၀၀)စီမံကိန်းတွင်လည်း လစဥ်အကြိမ် (၂၀) ခန့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ပညာပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၆။ ယခုအချိန်တွင် အစားအသောက်တွင် အသုံးပြုသောဆိုးဆေးများအား ပိုမိုထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ် လာပြီဖြစ်၍ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ စ၍ ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာအရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

Leave a Reply