နို့စို့ကလေးနှင့် ကလေးအတွက်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအသောက်များဈေးကွက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့် ကြေညာချက်