၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အောက်တိုဘာ၊ နို၀င်ဘာလအတွင်း သုံးစွဲရန်မသင့်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် အလှကုန်ပစ္စည်းများစာရင်း