အရည်အသွေးအာမခံချက်မရှိသော သောက်ရေသန့်များနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကိုအများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၂။ ဈေးကွက်ထောက်လှမ်းစီစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ သောက်ရေသန့်များမှာ အစား အသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှအရည်အသွေးစီစစ်ထောက်ခံထားသည့် သောက်ရေသန့်များမဟုတ်ပါကြောင်းနှင့် သောက်ရေသန့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စဉ် သောက်ရေသန့်အမှတ်တံဆိပ် လုပ်ငန်းလိပ်စာ
၁။ ပစ်တိုင်းထောင် အမှတ်(၃၆၁/က)၊ တေးဥယျာဉ်(၃)လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၂။ MT အမှတ်(၃၆၁/က)၊ တေးဥယျာဉ်(၃)လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၃။ နှင်းပန်း အမှတ်(၂၀၃)၊ အောင်သိဒ္ဓိလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၄။ လမင်းစံ အမှတ်(၁၇၆၊ ၁၇၇)၊ ဇမ္ဗူအေး(၆)လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၅။ Boon အမှတ်(၄၀၁/ခ)၊ သီရိမာလာလမ်း၊ (၁၉/က) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၆။ ရွှေငါး အမှတ်(၁၀၅/က)၊ (၇၂) ရပ်ကွက်၊ သဇင်လမ်းနှင့် ကံ့ကော်လမ်းထောင့်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၇။ မြမြင့်မိုရ် အမှတ်(၂၂)၊ ကျွန်းရွှေမှန်(၁)လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၈။ သီတာဇော် အမှတ်(၆၃)၊ ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ကစင်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၉။ Min Min (မင်းမင်း) အမှတ်(၂၆)၊ ရွှေလင်ဗန်း၊ ရွှေမြင့်မိုရ်ပတ်လမ်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၁၀။ Geo-Aqua အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
၁၁။ အောင်သန်းထိုက် အေးမြို့ကျေးရွာ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၂။ မိုးကြယ် (Moe Star) ရွှေစင်သောက်ရေသန့်စက်ရုံ၊ အမှတ်(၂၄၅)၊ သန်လျက်စွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၁၃။ Y2K အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
၁၄။ DRAGON (၀-၁၀ x ၂၀)၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်းနှင့်ကျွဲဆည်ကန်လမ်း၊ ၆၄ x ၆၅လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၅။ ဧရာဦး အမှတ်-၁၀၅/၄၂၊ အကွက်-၄ခ၊ ရွှေပဒေသာလမ်း၊ နောက်တိုးရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၆။ Shwe Myanmar ယ-၇၊ ၆၈ လမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်းနှင့်ဝေသာလီလမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၇။ နဒီ (ရေသန့်ရေခဲ) အမှတ်(၁၃၆/၁၃၇)၊ ၆၄ x ၆၅လမ်းကြား၊ သ-၉၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်းအနီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၈။ ဆန္ဒပြည့် နန-၁၄/၂၄၊ လမ်း ၆၀ (A-B)ကြား၊ စံပြလမ်းနှင့်သခင် ဖိုးလှကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှု-၁၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၉။ Skyline ဃ-၆/၂၂၊ လမ်းသွယ်(၁၅)၊ (က) ရပ်ကွက်၊ မြဝတီ မင်းကြီးလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၂၀။ CLEAN C-13၊ ရတနာပုံ(စ)ဈေးအနောက်ဘက်တန်း၊ ၅၉ လမ်း၊ (စ) ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၂၁။ လမင်းသာ အကွက်(၄၂၀)၊ မာလကာခြံ၊ မင်္ဂလာတံတားအနီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၂၂။ Good Luck အမှတ်-၂၇၊ Block-15၊ နန်းရှေ့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၃။ အစားအသောက်(သောက်ရေသန့်) ထုတ်လုပ်ရန်ထောက်ခံချက်မရှိဘဲ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချကြောင်း စီစစ်တွေ့ရှိရပါက အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေအရ အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

129 thoughts on “အရည်အသွေးအာမခံချက်မရှိသော သောက်ရေသန့်များနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

 • September 4, 2022 at 2:27 AM
  Permalink

  International Society for Sexual Medicine s Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Premature Ejaculation, Journal of Sexual Medicine paxil or priligy

 • September 8, 2022 at 3:44 AM
  Permalink

  The article also quotes Hubbard as saying that our highest enforcement priority would not be actions against consumers cheapest place to buy cialis The Risks of Fake Online Pharmacies and Counterfeit Medicines

 • October 14, 2022 at 4:56 AM
  Permalink

  The interactions between FasDD and CaM are endothermic and entropically driven, suggesting that hydrophobic contacts are critical for binding brand name cialis online Major depression affects approximately 25 of patients and has recognizable symptoms that can and should be diagnosed and treated because they have an impact on quality of life

 • October 30, 2022 at 9:43 AM
  Permalink

  Bolden injection is a Boldenone Undecylenate 250mg ingredient anabolic steroid which is applied to increases nitrogen retention and stimulates the release of erythropoietin in the kidneys stromectol tablet You have to keep the shots up once a week into each bodypart to keep the look

 • November 11, 2022 at 9:06 PM
  Permalink

  The most important result of this study is that both univariate and multivariate prognostic analysis identified NAT1 as both an independent prognostic factor of breast cancer relapse and as a putative predictor of the response to tamoxifen nolvadex pct side effects In the primary hypothyroidism group, the Hashimoto diagnosis was confirmed in 14 of cases n 50 based on positivity of anti thyroid autoantibodies

 • November 15, 2022 at 1:46 PM
  Permalink

  Monitor Closely 1 mitotane decreases levels of montelukast by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism lasix 80 mg

 • November 17, 2022 at 9:51 AM
  Permalink

  Astrow the decision about what to do with Eve s bisphosphonate treatment; Astow, and Eve, decided to discontinue it buy stromectol usa Then the waiting began

 • December 9, 2022 at 7:13 PM
  Permalink

  In particular, serum estradiol is associated with sexual activity and desire, but not with erectile function 209 buy zithromax with mastercard 2001, the latest update on several clinical studies with trastuzumab was presented

 • December 10, 2022 at 12:34 AM
  Permalink

  For pediatric and adult patients in whom capsule swallowing is difficult or where lower doses are needed, a liquid suspension may be prepared as follows ivermectin for cats

 • December 13, 2022 at 8:20 PM
  Permalink

  Diagnosis involves the assessment of both the male and the female partner to determine the underlying causes white viagra pill

 • December 19, 2022 at 6:26 AM
  Permalink

  I want to watch the game of thrones in 2 days with shortening summary review. check it out

 • December 19, 2022 at 7:13 AM
  Permalink

  This should be kept in mind when utilizing Mod GRF 1 29 or any HGH related compound with aromatizable anabolic steroids cialis online india

 • January 24, 2023 at 10:45 AM
  Permalink

  Dear fda.gov.mm administrator, Thanks for the informative and well-written post!

 • January 24, 2023 at 8:48 PM
  Permalink

  Integrating wearable technology to improve cancer care and reduce incidence rates of cancers has been proven feasible by providing clinicians with relevant, reliable, and continuous data to better understand patients health behaviors and tolerance to treatment how long dies viagra take to work

 • January 25, 2023 at 5:00 AM
  Permalink

  Statin use and outcome after intracerebral hemorrhage Case control study and meta analysis accutane acne Diabetes and cancer 2 evaluating the impact of diabetes on mortality in patients with cancer

 • January 25, 2023 at 2:59 PM
  Permalink

  Pharmacodynamic mechanisms are exemplified by the interactions between indometacin and other NSAIDs except perhaps sulindac and with antihypertensive agents including beta blockers, diuretics, and ACE inhibitors how do you spell lasix When studying the effects of AIs on bone metabolism in comparison with tamoxifen, it should be noted that tamoxifen has a beneficial estrogen agonistic effect on bone

 • February 1, 2023 at 11:13 AM
  Permalink

  To further investigate, the binding attribute of L1 L4 with CT DNA was assessed, and the compounds were docked with DNA duplex of sequence, d CGCGAATTCGCG 2 and breast cancer protease 3EU7 viagra after prostate removal

 • February 4, 2023 at 8:26 PM
  Permalink

  Chronic hypernatremia 48 h, however, should be corrected more slowly due to the risks of cerebral edema during treatment nolvadex ameh buy zithromax online The official chart below is a bit hard to make out someone needs to talk to Virgin Galactic s graphics designer about that but the full version is a bit clearer if you click on it

 • February 6, 2023 at 1:08 AM
  Permalink

  Do not use if overwrap has been previously opened or damaged buy lasix online cheap Jamie DePolo Well, and I think your institution even maybe has, if I m remembering correctly, has some YouTube videos about exercises, don t you

 • February 6, 2023 at 2:34 AM
  Permalink

  Dear fda.gov.mm admin, Your posts are always well-written and easy to understand.

 • February 6, 2023 at 12:17 PM
  Permalink

  Dear fda.gov.mm webmaster, Your posts are always informative and well-explained.

 • February 6, 2023 at 3:14 PM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm admin, Your posts are always well-supported by facts and figures.

 • February 11, 2023 at 3:49 AM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm administrator, Thanks for the well-written and informative post!

 • February 11, 2023 at 7:00 AM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm webmaster, Thanks for the great post!

 • February 13, 2023 at 6:37 AM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm admin, Your posts are always on topic and relevant.

 • February 13, 2023 at 8:28 AM
  Permalink

  To the fda.gov.mm administrator, Your posts are always well structured and easy to follow.

 • February 16, 2023 at 8:15 AM
  Permalink

  La plus haute qualité dans une machine d’emballage domestique. Pompe avec filtre anti-liquide 842,50 $ CAD995,00 $ CAD Pour congeler la récolte il faudra donc ranger l’herbe comme nous l’avons expliqué au-dessus et nous rangerons les pots ou les sacs dans le congélateur. Pour une plus grande sécurité, vous pouvez même placer votre pot hermétique dans un sac sous vide. Au moment de décongeler l’herbe, il sera important de ne pas être pressé et laissez l’herbe prendre température durant quelques heures avant d’ouvrir les pots ou les sacs. Une fois ouverts, nous répéterons l’opération et nous laisserons les têtes quelques heures à température et humidité ambiante avant de consommer. Domaines d’utilisation Fabrication d’emballages automatisés pour les rayons de viande sous vide des supermarchés Viande en tranches, dés, bandes avec ou sans os Aspect parfait de la surface de coupe Réduction de talon à un minimum après la dernière coupe
  https://copyright-demand-letter.com/forums/users/jillbojorquez87/
  Instadebit est un service de paiement en ligne exclusif pour les utilisateurs canadiens ayant un compte bancaire chez une banque canadienne. Instadebit permet à ses utilisateurs d’approvisionner leurs comptes de casino en ligne directement à partir de leurs comptes bancaires. Les services… De plus, vous pouvez utiliser jusqu’à 10 cartes pour un même dépôt. Le RTP – Return to Player – peut aider les joueurs à évaluer, approximativement, combien ils peuvent s’attendre à perdre d’espèces en jouant à un jeu en particulier. Considérez le RTP comme une sorte d’avantage de la maison, mais inversé. Exemple, si le RTP est de 96,1% pour un jeu, cela signifierait que «l’avantage de la maison» serait de 3,9%. En somme, les joueurs récupéreront ninety six,1% de ce qu’ils parient, de manière théorique.

 • February 22, 2023 at 2:56 AM
  Permalink

  por Sidney Barbosa da Silva © Campeões do Futebol. Desde 2005. Elenco atual de Boca Juniors Г©: com todo respeito e carinho que tenho por ele. ja deu nao da mais jogador caro e nao utilizavel um… Elenco atual de Boca Juniors Г©: O maior site de notГ­cias do Flamengo. VocГЄ pode se inscrever para receber um e-mail quando novos paГ­ses e recursos forem lanГ§ados. Apostas Copa do Mundo Nos Гєltimos 14 jogos, Boca Juniors ganhou 7 vezes, houve 2 empates e CA Union de Santa Fe ganhou 5 vezes. HГЎ uma diferenГ§a de 22-17 golos a favor do Boca Juniors. ++ Copa do Mundo 2022: veja as datas e horГЎrios dos jogos da seleção brasileira Veja o histГіrico do Corinthians contra cada um deles abaixo: Diariamente, a reportagem do TV Pop apresenta quais sГЈo os principais destaques das transmissГµes de jogos de futebol na televisГЈo brasileira e tambГ©m nos aplicativos de streaming presentes em todo o territГіrio nacional. Acompanhe a categoria hoje na TV e se programe para assistir ao vivo, gratuitamente e sem interrupções ao jogo protagonizado pelo seu time do coração, com a melhor qualidade possГ­vel e sempre em tempo real! As publicações mostram, diariamente, quais partidas serГЈo exibidas e em que plataforma — fazendo com que vocГЄ possa escolher a melhor opção para acompanhar os lances da rodada.
  https://edwingewl261368.bloggazza.com/17583110/jogos-de-agora-em-tempo-real
  Sob o comando de Celso Roth, o clube jГЎ tem seu planejamento para o ano de 2023. O treinador terГЎ diversos desfalques, contando com suspensos, lesionados e jogadores fora dos planos. Por acГєmulo de cartГµes, o lateral Moraes e o atacante JoГЈo Vitor estГЈo fora. A princГ­pio, a partida promete se muito disputada. Assim, por se tratar de jogo de dois times que nГЈo brigam por mais nada, podemos esperar um confronto mais aberto, com chances para os dois lados marcarem mas com os donos da casa buscando sair com a vitГіria. 41′ Pedro AlГ©m deles, Werton e Matheus GonГ§alves, que vГЄm sendo utilizados pelo tГ©cnico Dorival JГєnior tambГ©m seguem para SГЈo Paulo. A Inglaterra chega ao seu segundo jogo na Copa do Mundo nesta sexta-feira (25), contra os Estados Unidos, podendo…

 • February 22, 2023 at 8:39 AM
  Permalink

  To the fda.gov.mm owner, Your posts are always well-cited and reliable.

 • February 24, 2023 at 10:29 AM
  Permalink

  Sampaio 2011 reported adverse events diarrhoea, headache or dizziness, metallic taste, and general unwellness by four participants from the AZT SRP group and three from the control group buy cialis online reviews Monastra G, Cross AH, Bruni A, et al

 • February 28, 2023 at 5:06 AM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm admin, Thanks for the well-researched and well-written post!

 • February 28, 2023 at 3:09 PM
  Permalink

  Gobbi G, Atkin T, Zytynski T, et al. Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: A systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2019;76(4):426-434. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.4500 History of marijuana and its early uses Overall, individuals with a psychotic disorder show higher rates of cannabis use than those experiencing other mental disorders, with the exception of substance use disorder. More specifically, schizophrenia usually emerges toward the end of adolescence or in early adulthood, and accumulating evidence points to a causal relationship with heavy cannabis use. The prevalence of schizophrenia is about 1% in the adult population, and the risk of developing this illness is doubled in heavy cannabis users . Recent data indicate that using high- potency cannabis represents an even greater risk .
  http://iohsa.com/community/profile/elyselaster2249/
  Once you have authorization, you can register with a Health Canada-licensed producer of medical cannabis. You can purchase medical cannabis in various forms, such as fresh cannabis, dried cannabis, cannabis oil, extracts and seeds. Confirmed the approach outlined in the Alberta Cannabis Framework and introduced legislation to enable aspects of the framework. Aphria’s “small batch” cannabis producer from Vancouver Island grows their plants in single-strain growing rooms that are optimized for each type’s specific needs. Their cool, calm, and creative Galiano strain, a take on Northern Lights, was one of Leafly readers’ favourite THC strains. Meanwhile, some industry analysts said it’s hard to determine how much of a decline is needed to fully balance supply with demand. This is because Health Canada production data does not segment output by THC potency, BMO Capital Markets analyst Tamy Chen said in a note to clients in April.

 • March 1, 2023 at 5:37 AM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm admin, You always provide great examples and real-world applications, thank you for your valuable contributions.

 • March 3, 2023 at 5:42 AM
  Permalink

  Our football predictions page lists the fixtures taking place that day, starting with the most popular competitions but also including games from a whole host of different leagues. We clearly show you the most likely outcomes for each match. Our colour coded tabs and percentage markers give you all the information you need on a particular event all in one place and easily understandable. Some of the Top Leagues for which we offer predictions include: Sure Prediction For Today, we have 22 accurate football predictions guaranteed to put money in your pocket. We pick out Fcpredict Copyright © 2023 – Contact – Suggested Sites Mybetpicks is an online service that provides free daily sports tips and predictions for sports loving fans around the world. We provide free pointers, stats, latest results, and many more.
  http://www.progettokublai.net/forums/users/rebeccagreen
  We offer prediction in sports leagues including the English Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga and NBA, NHL, and  MLB. We offer our members more than just betting tips. We have a team of experienced sports analysts who use a variety of data to come up with their predictions.  Links: Correct Fixed Matches, Fixed Matches 100% sure, Michael Fixed Matches Fill in your email to get forgotten password. Additional information will be sent to your email. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. We provide free predictions for all Sportstake 13 pools. As soon as a Sportstake fixture list is created, we update it in real-time here with our predictions for each Sportstake 13 fixture. See the predictions below.

 • March 6, 2023 at 11:40 PM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm owner, Your posts are always informative and well-explained.

 • March 11, 2023 at 3:48 PM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm owner, Thanks for the educational content!

 • March 16, 2023 at 8:32 AM
  Permalink

  To the fda.gov.mm admin, Your posts are always well-balanced and objective.

 • March 21, 2023 at 12:37 AM
  Permalink

  sildalis glycomet gp4 forte tablet Andrew Jakabovics of Enterprise Community Partners, a national affordable housing group, estimated states are spending only 1 viagra with alcohol Levothyroxine Synthroid, Levoxyl, Levothroid

 • March 24, 2023 at 9:49 AM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm admin, Thanks for the well-structured and well-presented post!

 • March 24, 2023 at 9:53 AM
  Permalink

  To the fda.gov.mm owner, You always provide in-depth analysis and understanding.

 • March 26, 2023 at 2:44 PM
  Permalink

  Dear fda.gov.mm owner, You always provide helpful diagrams and illustrations.

 • March 26, 2023 at 2:45 PM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm administrator, Thanks for the in-depth post!

 • March 27, 2023 at 5:34 AM
  Permalink

  What i don’t realize is actually how you’re now not actually a lot more well-preferred than you might be right now. You’re so intelligent. You already know thus significantly in relation to this subject, produced me in my opinion believe it from a lot of various angles. Its like women and men are not involved until it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs nice. Always handle it up!

 • March 30, 2023 at 8:19 AM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm webmaster, Your posts are always informative and well-explained.

 • April 1, 2023 at 4:54 PM
  Permalink

  Magnificent web site. A lot of useful info here. I’m sending it to some pals ans also sharing in delicious. And naturally, thanks for your effort!

Leave a Reply

Your email address will not be published.