မိုးညှင်းမြို့နယ်၊မြို့မစျေးသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

(၂၇.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်မိုးညှင်းမြို့နယ်၊မြို့မစျေးသို့ကချင်ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍အလှကုန်/လူသုံးကုန် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်အစားအသောက်များဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုရှိစေရန်အစားအသောက်နမူနာများအားဝယ်ယူဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။