အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများပူးပေါင်းပြီး ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စရပ်များ စိစစ်ခြင်းကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Sharing is caring!