ဘားအံမြို့ပေါ်ရှိ အထူးကုဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများနှင့်ဆေးဆိုင်များအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ဘားအံမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ (၂၁ /၈ /၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် ဘားအံမြို့ပေါ်ရှိ အထူးကုဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများနှင့်ဆေးဆိုင်များအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည် ။