သောက်ရေသန့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

၁။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန် ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့ စားသုံးနိုင်ရန်နှင့် အစားအသောက်များ၏ အရည်အသွေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက် စီစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ သောက်ရေသန့်စက်ရုံများသည် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တို်င်း နာဂစ်ကြောင့် ပျက်ဆီးခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှု့ ကျင့်စဉ်နှင့်အညီ သောက်ရေသန့်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိကို ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။စစ်ဆေးပြီး သောက်ရေသန့် လုပ်ငန်းများအနက် အောက်ဖော်ပြပါ သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများမှာ သောက်ရေသန့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု့ မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
စဉ် သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းအမည် စဉ် သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းအမည်

၁။ Sunflower သောက်ရေသန့် ၉။ နေလသောက်ရေသန့်
၂။ Zest သောက်ရေသန့် ၁၀။ Comet သောက်ရေသန့်
၃။ SIP သောက်ရေသန့် ၁၁။ Winner သောက်ရေသန့်
၄။ Nawarat သောက်ရေသန့် ၁၂။ PGS သောက်ရေသန့်
၅။ Greatသောက်ရေသန့် ၁၃။ YOMA သောက်ရေသန့်
၆။ Fresh Water သောက်ရေသန့် ၁၄။ FIFA သောက်ရေသန့်
ရ။ OSAKA သောက်ရေသန့် ၁၅။ Golden Cherry သောက်ရေသန့်
၈။ Star H2O သောက်ရေသန့် ၁၆။ နေမင်းသောက်ရေသန့်
၃။သို့ပါ၍ သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများသည် သောက်ရေသန့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ရရှိမှသာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

323 thoughts on “သောက်ရေသန့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

Leave a Reply

Your email address will not be published.