သုံးခွင့်မပြုသော ဆိုးဆေးများသုံးထားစားသုံးရန်မသင့်သော ငရုတ်ဆီများကြေညာ

ကြေးမုံ ( ၂၂- ၄-၂၀၀၀ )
၁။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေများနှင့်အညီ အစားအသောက် များကို ပြည်သူလူထုစားသုံးရန် သင့်/မသင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနသည် ဈေးကွက်မှ ငရုတ်ဆီနမူနာများ ကောက်ယူဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါ အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ငရုတ်ဆီများသည် အစားအသောက်တွင်သုံးခွင့်မပြုသော ဆိုးဆေးများကို အသုံးပြုထားကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် အများပြည်သူ စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
(က) ဒေါ်လာအမှတ်တံဆိပ်
(ခ) OKအမှတ်တံဆိပ်
(ဂ) ကြက်ဖအမှတ်တံဆိပ်
(ဃ) ပစ်တိုင်းထောင်အမှတ်တံဆိပ်
(င) ယုဇနအမှတ်တံဆိပ်
(စ) သီဟအမှတ်တံဆိပ်
(ဆ) ကြက်ဘုရင်အမှတ်တံဆိပ်
(ဇ) ထက်ထက်အမှတ်တံဆိပ်
(ဈ) နီတျာအမှတ်တံဆိပ်
(ည) ခရမ်းချဉ်သီးအမှတ်တံဆိပ်
၃။စားသုံးသူများသည် ဖော်ပြပါငရုတ်ဆီများအပြင် ငရုတ်ဆီအမှတ်တံဆိပ်များတွင် လုပ်ငန်းလိပ်စာ ဖော်ပြခြင်းမပြုသော ငရုတ်ဆီများကို အထူးသတိပြုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၄။အစားအသောက်လုပ်ငန်းရှင်များသည်မိမိတို့ထုတ်လုပ်/တင်သွင်း/ဖြန့်ဖြူးလိုသောအစားအသောက်များကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနသို့ တင်ပြစစ်ဆေးခံပြီး စားသုံးရန်သင့်တော်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ရရှိမှသာလျှင် ထုတ်လုပ်/တင်သွင်း/ဖြန့်ဖြူး ခွင့်ရှိကြောင်း ကိုအထူးဂရုပြု လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၅။အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ နှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များအား လိုအပ်သလို အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

Leave a Reply