အလှကုန်ဆိုင်များ ပုံမှန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဟားခါး ဇူလိုင်် ၂၈

ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာနမှတာဝန်ရှိသူများသည် မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များ၊ ပြည်နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ (၂၈၊ ၇၊ ၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဟားခါးမြို့ပေါ်ရှိ စတိုးဆိုင် (၁၁) ဆိုင်ကို ကွင်းဆင်း၍ သုံးစွဲရန်မသင့်ဟု
ထုတ်​ပြန်ထားသော အလှကုန်များ ရောင်းချခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။