ရာထူးတိုးစာမေးပွဲဖြေဆိုနေမူအား ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှစစ်ဆေးခြင်း

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် လ၊ ၂၇ရက်နေ့။ နေပြည်တော်။

အဆိုပါ စာမေးပွဲကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊နယ်စပ် ရှိအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများမှ ဦးစီးအရာရှိ ရာထူးနှင့် ဌာနခွဲစာရေး ရာထူးများအတွက်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။