ကနီမြို့မစျေးအတွင်း “Mobile Lab Van ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း”

(၂၃.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကနီမြို့မစျေးအတွင်း ” Mobile Lab Van ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စျေးကွက်နမူနာကောက်ယူခြင်းနှင့်စျေးသူ/သားများအား အစားအသောက်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း” များဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။