သုတေသနကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်း ဆိုင်ရာဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ FDA Institutional Review Board (IRB) (၃/၂၀၂၀)အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ဇွန်လ ၂၉ရက်နေ့ နေပြည်တော်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ Institutional Review Board (IRB) အမှတ်စဉ်(၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး အား IRB ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှ ဒုဥက္ကဌ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်၍ တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆွေးနွေးပြောကြားသူများက Online မှတဆင့် Video Conferencing ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။