(13/15/16-7-2020) ရက်နေ့တွင် Medical Device Online Booking ရရှိသူများစာရင်း

မှတ်ချက်။    System Error ဖြစ်သွားပါသဖြင့် (14-7-2020)ရက်နေ့တွင် Medical Device Online Booking ရရှိသူများအနေဖြင့် ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်းအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

(Ph.No- 09696362460)