ဆေးဆိုင်များနှင့် အလှကုန်ဆိုင်များအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (25-6-2020)

ကရင်ပြည်နယ် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(ဆေးဝါးဌာနခွဲ)သည် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ (၂၄.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ပေါ်ရှိ ဆေးဆိုင် (၁၀)ဆိုင် နှင့် အလှကုန်ဆိုင် (၇) ဆိုင် အားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ အလှကုန်ဆိုင် (၄)ဆိုင်မှ တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်သော အလှကုန် (၂)မျိုးအားရောင်းချနေသည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် မြို့နယ်ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၎င်းပစ္စည်းများအားသိမ်းဆည်း၍ ခံဝန်ကတိရေးထိုးစေခဲ့ပြီး ဆေးဆိုင်များတွင်လည်း တရားမ၀င်ဆေးဝါး၊စံမညီဆေးဝါး၊သက်တမ်းလွန်ဆေးဝါး၊ဆေးဝါးအတုများ နှင့် ကောင်းမွန်သောဆေးဝါးရောင်းချမှုကျင့်စဥ်(GPP)နှင့် အညီရောင်းချခြင်း ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည် ။