ဆေးဆိုင်များနှင့် အလှကုန်ဆိုင်များအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (23/24-6-2020)

FDA Mandalay မှတာဝန်ရှိသူများသည် (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ကိုလည်းကောင်း ၊(၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်အောင်မြေသာစံမြို့ကိုလည်းကောင်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီ နှင့်မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆေးဆိုင်များအား ရှောင်တခင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။