အသိပေးကြေညာချက်

 

မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ကာလအတွင်း ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ ဆေးဝါး နမူနာ အပ်နှံခြင်း၊ Dossier အပ်နှံခြင်းနှင့် Preview ထုတ်ယူခြင်း၊ Online System ဖြင့် E-Submission ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် (၈-၄-၂၀၂၀ မှ ၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ခေတ္တရပ် နားထား မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်(၂၁-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း အသိပေးပါသည်။

 

ဆေးဝါးဌာနခွဲ