သုံးစွဲရန်မသင့်သောအလှကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးနိူးဆော်ချက်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ စျေးကွက်ထောက်လှမ်းစစ်ဆေးရာတွင် တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည့် Mercury ပါဝင်သဖြင့် သုံးစွဲရန် မသင့်သောအလှကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြောင်း (၂-၄-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် အများပြည်သူသိရှိစေရန် ထည့်သွင်းကြော်ငြာ၍ အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရုပ်သိမ်းခံရသော Korea Fulenze Co., Ltd. Korea ထုတ် Fulenze WhiteningRefreshing Freckle Day Cream နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြု ထားခြင်းမရှိသော FulenzeWhitening Freckle Night Cream,Fulenze Refreshing  Whitening Freckle Day Cream + Night Cream တို့ကို ယခုအခါ အခြားအလှကုန်ပစ္စည်းများ၏ မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်များဖြင့် ပူးတွဲကြော်ငြာ၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတဆင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် သုံးစွဲရန်မသင့်သော ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်း ပါဝင်သော အဆိုပါအလှကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုကြပါရန် ထပ်မံအသိပေးနိူးဆော်အပ်ပါသည်။

စဉ် အလှကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီ တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးအစား
၁။ FULENZE Whitening Freckle Day Cream

 

Korea Fulenze Co., Ltd., Korea

 

Mercury  
၂။ FULENZE Whitening Freckle Night Cream

 

Korea Fulenze Co., Ltd., Korea

 

Mercury  
၃။ FULENZE Refreshing Whitening Freckle Day Cream + Night Cream Korea Fulenze Co., Ltd., Korea

 

Mercury