ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် အတည်ပြုစာရင်း အသိပေးကြေညာချက်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ဆေးဝါး (၄၈၀)မျိုး၏ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်လျောက်ထားလာခြင်းကိုစိစစ်ပြီးဖြစ်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဉီးစီးဌာန၏ငွေစာရင်းအမှတ် MD-012456သို့ (၁-၁၁-၂၀၁၉) မှ(၃၁-၁-၂၀၂၀)အတွင်းပေးသွင်းရန် အတွက်အသိပေးအပ်ပါသည်။