သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဆိုင်ရာ အသိပေးကြော်ငြာချက်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်သစ်ကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာန ဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိ Regulation > Guideline > Food တွင် အစားအသောက်တင်သွင်း/ တင်ပို့ ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအနေနှင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် လွှင့်တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည့် စနစ်သစ်အရ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ www.fdamyanmar.gov.mm(နောင်တွင် www.fda.gov.mm သို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲပါမည်။) တွင် ကြော်ငြာထားသော အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းဆုံး စားသောက်ကုန် အုပ်စုဝင် (၁၀၀၈) မျိုးနှင့် General Standard for food additives (GSFA) စာရင်းဝင် အစား အသောက် ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်း (food additives) များကို သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ ၎င်းရည်ညွှန်းစားသောက်ကုန်များအတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် ကင်းလွတ်ခွင့်အား ပယ်ဖျက်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ယင်းစနစ်သစ်ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၇) ရက်နေ့မှ စတင်၍ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မည့်ကာလအတွင်း စိစစ်ခ၊ ဓာတ်ခွဲစိစစ်ခ၊ နမူနာတင်ပြခြင်း၊ လျှောက်ထားနိုင်သည့်နေရာတို့ကို လက်ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ပြီး စမ်းသပ်ကာလပြီးဆုံးပါက စတင်အတည်ပြု ဆောင်ရွက်မည့်နေ့ရက်ကို ထပ်မံအသိပေး ကြော်ငြာ မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန