ဆေးပစ္စည်း၊အလှကုန်/လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဌာနခွဲ၏ Online-Booking နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက်

ဆေးပစ္စည်း၊အလှကုန်/လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဌာနခွဲ၏ Online-Booking ရယူရာတွင် User Name/ Password ဖြင့် အသုံးပြ၍ လျှောက်ထားရန်အတွက် Company များအနေဖြင့် Registration ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် လုံလောက်သောအချိန်နှင့် Registration အရေအတွက်ရယူရန်အတွက် (၂၅-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁၂)နာရီတွင် Individual Online-Booking များကို စတင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Grouping Online-Booking အတွက်မူ User Name/ Password ကို Registered လုပ်ပြီးချိန်မှစ၍ Grouping ရက်ချိန်းလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း နှင့် မိမိသွားရောက်ရမည့်ရက်ကို ဌာန၏ E-mail(fda md @ mohs.gov.mm) မှတဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန