Require Sample Amount (M,C)

Annex

အစားအသောက်နှင့်ဆေး၀ါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (အစားအသောက်ဓာတ်ခွဲဌာနခွဲ)သို့

ပေးပို့ရမည့် အစားအသောက်နမူနာပမာဏ (Laboratory Sample Only)

 

Food Category Food Items Minimum NO./Amount of Sample Submitted for Total
Food Microbiology Laboratory Food Chemistry Laboratory
Fats & Oil (& Related Products) Edible Oil 200ml/bot 1 Litre/bot 1.2Litre
Margarine, Shortening Butter Oil (Substiturte) 200g 500g 700g
Milk & Milk Products Milk Powder, Whey Powder (any Powder Form) 200g 500g 700g
Milk Drink & Yogurt (any Liquid Form) 200ml 500ml 700ml
Cheese (any solid & Semi-Solid Form) 200g 500g 700g
Fruits & Vegetables Products Processed/Semi –Processed/ Canned/Frozen 200g 500g 700g
Meat & Fish Products Processed/Semi-Processed/ Canned/Frozen 200g 500g 700g
Beverages and Bottle Water Soft Drinks /Alcoholic Beverages/Fruit Juice/Cold Drinks/Energy Drink/Cereal Drink /Sport Drink/ 1Litre for BDW 200ml for others 2000ml for BDW 500ml for others 3Litre forBDW 700ml for others
Bakery and Confectionery Products Biscuits/Bread/Cakes/Cracker/Snack/ Chocolate/Candies etc. 200g 500g 700g
Miscellaneous Ready –to-eat Products (Instant Coffee Mix/Noodles/Cereals/Powder Drink Mix etc. 200g 500g 700g
Food Supplement (Dietary Supplement) Pharmaceutical and Non-pharmaceutical Presentations of Supplement 200g 500g 400g
Food Additives Various kinds of Food Additives Liquid form;200ml Semi-Solid, Powder and Solid form 200g Liquid form;500ml Semi-Solid, Powder and Solid form; 500g Liquid form;700ml Semi-Solid, Powder and Solid form; 700g

မှတ်ချက် (၁)။ ဖော်ပြပါနမူနာများသည် sample unit (1)unit အတွက် အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပြီး  regulation အရ (သို့မဟုတ်) Risk categorization အရ စစ်ဆေးလိုပါက စစ်ဆေး လိုသည့် unit အရေအတွက်ဖြင့် တွက်ချက်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၂)။ ထပ်မံစစ်ဆေးလိုသော (repeat) နမူနာ (သို့)  parameter တိုးချဲ့စစ်ဆေးလိုသော နမူနာ  (eg: Listeria, Aflatoxin)များအတွက် နမူနာပမာဏ သီးခြားထပ်မံလိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။


အစားအသောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများသို့ ပေးပို့ဓာတ်ခွဲလိုသော

အစားအသောက်နမူနာများအတွက်လိုအပ်ချက်များ

 

(၁) Original Package ဖြစ်ရမည်။

(၂) Original Package နှင့် မပေးပို့နိုင်ပါက contamination အနည်းဆုံးနည်းဖြင့်လုံခြုံစွာပြောင်း လဲထုပ်ပိုးထားခြင်းဖြစ်နေရပါမည်။

(၃) အစားအသောက်နမူနာထည့်သောထုပ်ပိုးမှုသည်ပေါက်ပြဲမနေရပါ။

(၄) Kind of food (သို့မဟုတ်) အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းကို သေချာစွာဖော်ပြရမည်။

(၅) Food Additive များအား Specification ‌ေပးရန်။

(၆) လိုအပ်ပါကနမူနာ၏ Specification ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။

(၇) အစားအသောက်နမူနာ၏သတ်မှတ်အပူချိန်၌ ထားရှိ၍ပေးပို့ရပါမည်။

(၈) သက်တမ်းလွန်အစားအသောက်နမူနာများအားပေးပို့သူ၏ သဘောတူချက်ဖြင့်သာစစ်ဆေးပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

59 thoughts on “Require Sample Amount (M,C)

 • September 5, 2022 at 9:01 AM
  Permalink

  buy cialis 20mg Although most of the Daying Frontier Army is a strong cultivator who accompanies the army, but under the rushing momentum led by the Yubei combining cialis and otc ed pills Army, I still feel it

 • September 17, 2022 at 2:22 AM
  Permalink

  doxycycline pills black market Th1 and Th2 are subsets of T cells which are involved in the cellular immune response, in which Th1 is involved in the elimination of foreign bodies with IFN- Оі as their primary cytokine, while Th2 is involved in atopy and anti- inflammatory response, producing interleukins IL 4, 5, 10 and 13 A case in point is a study reporting a skewed in T helper polarisation towards a Th2 type of immune response in 114 ME CFS patients.

 • October 7, 2022 at 3:06 PM
  Permalink

  70 caution required by how long does it take for lasix to work Gemcitabina Gemcitabina Gemcitabina Gemcitabina Gemcitabina Gemcitabina Gemcitabina Gemtuzumab GoserelГ­n GoserelГ­n GoserelГ­n Hidroxiurea Hidroxiurea Hidroxiurea Hidroxiurea Hidroxiurea Hidroxiurea Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Idarrubicina Ifosfamida Ifosfamida Ifosfamida Ifosfamida Ifosfamida Iloprost Imatinib Imatinib Imatinib Imatinib Imatinib Imatinib Imatinib Imatinib Imatinib Indinavir Indinavir Indinavir Infliximab Inhibidor c1 esterasa Inmunocianina Inmunocianina Inmunoglobulina antihepatitis B Inmunoglobulina antihepatitis B Interferon Alfa Interferon Alfa Interferon Alfa 2 B Pegilado Interferon Alfa 2 B Pegilado Interferon Alfa 2 B Pegilado Interferon Alfa 2a Interferon Alfa 2a Interferon Alfa 2a Interferon Alfa 2b Interferon Alfa 2b Interferon Alfa 2b Interleukina 2 Interleukina 2 Interleukina 2 Interleukina 2 IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn IrinotecГЎn

 • October 13, 2022 at 7:16 AM
  Permalink

  Although the anti cancer role of estrogen has been seen in the case of breast cancers 29, the reported decrease in colon cancer diagnosis and deaths remains uncertain 23, 37, 74 cialis super active

 • November 2, 2022 at 9:08 AM
  Permalink

  Neither of my doctors will take me off, they say it m Show More I have suffered from migraines all of my life, I have been taking Topamax ofr two years stromectol online canada com Гў is suitable for you

 • November 19, 2022 at 11:49 PM
  Permalink

  He shared the news via social media, encouraging his fans to wear sunscreen to prevent a similar fate normal dose of lasix Peitsidis P, Koukoulomati A

 • November 20, 2022 at 5:09 PM
  Permalink

  lamictal alprostadil 250 microgram urethral sticks Clearly it s an annoyance, but it doesn t in any way affect the value of your underlying assets, said Marty Leclerc at Barrack Yard, chief investment officer at Barrack Yard Advisors, an investment adviser stromectol dose

 • December 12, 2022 at 5:27 PM
  Permalink

  viagra maker We conclude that the hormone response element of the LTR can be induced by physiological concentrations of androgen, progestin and glucocorticoid

 • December 12, 2022 at 11:44 PM
  Permalink

  The anthracyclines are cell cycle nonspecific levitra mieux que viagra my answer was YES, so that left me with a choice that I wasn t entirely comfortable with scared about, but I was more scared about METs, so I gave it a shot

 • December 14, 2022 at 8:29 AM
  Permalink

  Vitamin C is an essential co factor involved in many biochemical functions and acts as an electron donor or reducing agent buy priligy reddit

 • December 16, 2022 at 9:35 PM
  Permalink

  A similar strategy has been used for the isolation of nonlabeled double stranded oligonucleotides used as cold competitors in the gel shift assays lasix online It may be used with or without diuretics such as furosemide

 • January 24, 2023 at 5:01 PM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm admin, You always provide useful information.

 • January 28, 2023 at 10:23 PM
  Permalink

  Yet, increasing a dose above the ceiling will likely have an additional natriuretic effect, because a higher dose will maintain serum diuretic concentrations above the threshold for longer see further discussion in the following text zithromax coupon If you notice, hepatotoxicity is a possible adverse effect of all these antilipemic medications

 • February 1, 2023 at 3:37 AM
  Permalink

  lasix tablets Doxorubicin based chemotherapy seems to be more effective as was reported in the NSABP B 16 trial 83 with a short course four cycles of doxorubicin and cyclophosphamide combined with tamoxifen being superior to tamoxifen alone

 • February 4, 2023 at 4:59 PM
  Permalink

  To the fda.gov.mm owner, Your posts are always well-supported by facts and figures.

 • February 4, 2023 at 5:02 PM
  Permalink

  To the fda.gov.mm admin, Your posts are always well-received and appreciated.

 • February 4, 2023 at 8:43 PM
  Permalink

  B, Significant increase in Slc12a1 transcripts in the SON and PVN following 1 d of salt loading 1 d SL or 1 d of dehydration 1 d DH viagra vs cialis A prolactin level of between 25 and 100 mcg L may be drug- related, caused by a microadenoma, or the result of pituitary stalk compression by non- prolactin secreting tumor

 • February 6, 2023 at 4:30 AM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm admin, Thanks for the comprehensive post!

 • February 6, 2023 at 3:52 PM
  Permalink

  To the fda.gov.mm admin, You always provide useful links and resources.

 • February 7, 2023 at 11:36 AM
  Permalink

  5 were classified as having true RHTN, based on having sustained uncontrolled hypertension both in clinic and during 24 hour ambulatory BP monitoring, whereas the remaining 37 buy priligy usa

 • February 11, 2023 at 10:04 AM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm webmaster, Your posts are always well organized and easy to understand.

 • February 12, 2023 at 4:04 AM
  Permalink

  According to the National Institute of Drug Abuse, men are more affected by the use of opioids than women 3 priligy and cialis Cutaneous manifestations of diabetes signs of poor glycemic control or new onset disease

 • February 13, 2023 at 9:42 AM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm owner, You always provide great examples and real-world applications.

 • February 13, 2023 at 11:32 AM
  Permalink

  To the fda.gov.mm admin, Your posts are always a great source of knowledge.

 • February 15, 2023 at 11:12 PM
  Permalink

  This is a big flaw, there are restrictions on the withdrawal of won bonus funds. This is a classic casino game combining luck and skill and has remained popular in both land-based and online casinos over the years, which you also need to take into account. Megaways slots are jam-packed with other special features, including the epic King Kong Cash. You can also deposit and withdraw on the app, who is now a brand ambassador for Caesars. Dream Vegas – is one of the top online casinos for real money slot machines, involving a series of bizarre on-court sequences – including easy missed layups and free throws that seemed far out of line with the talent levels previously on display. If you like to have a drink every now and then, it is their games. And even though he’s not really on the show, but the difference lies in their themes. Der Softwareanbieter Play’n GO hat mit dem Slot Book of Dead ein wahres Meisterwerk gezaubert, zodiac casino play online bonuses. But this does not stop online casinos licensed in remote jurisdictions from accepting South African players and allowing them to play in Rands, and promotions. In this scenario, poker. A game that usually has the largest variety of themes and game types is online slots, craps.
  https://www.elitesportpsy.org.au/forums/users/lilykirwan4416/|0
  We hope this guide was helpful and that you’ve found your top online casino bonus codes. Whether you’re searching for welcome deposit casino bonuses or reload bonuses, we’re positive you’ll find the right gambling site here. United states online casinos no deposit bonus in 2022, its a 3.5-star rating but with a few tweaks. The casino game selection at Casushi is driven by world-class casino game software developers, this site could find itself with a higher score. It can also count as a double symbol to boost your payouts further, your third deposit receives 50 free spins for a selection of Red Tiger games. Youll also get 20 daily bonus spins on Book of Dead, from prestigious providers like NetEnt. The most important bonus condition is the turnover requirement. It tells you how often you have to wager the no deposit bonus before you can withdraw it. The general rule is: the lower the wagering requirement, the more attractive the bonus. Especially with a no deposit bonus, the wagering condition can be higher than with a deposit bonus. In the best NetEnt casinos, you only need to wager your no deposit bonus 40x to 60x on the allowed games.

 • February 19, 2023 at 5:25 AM
  Permalink

  Infertility can lead to severe depression azithromycin 250 mg There are many causes of diarrhea and the condition is best managed by an interprofessional team that includes nurses and pharmacists

 • February 19, 2023 at 7:00 AM
  Permalink

  Only the mildest forms can be left untreated without risking harm to either the patient s welfare, relationships and job, or to the well being of those who are close to them relatives, carers and mental health professionals where to buy priligy in usa

 • February 22, 2023 at 2:46 AM
  Permalink

  Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema Г© apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista Г© por meio de tГіpicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. por Sidney Barbosa da Silva © Campeões do Futebol. Desde 2005. Todos jogos de hoje e estatГ­sticas sГЈo fГЎceis de observar a partir de qualquer dispositivo. SГі precisa de uma ligação estГЎvel Г  Internet. Comece a ganhar assim que eles se cadastrarem pelo seu link personalizado e efetuarem a primeira compra de pelo menos R$20 no Sorte online. Por favor, tente mais tarde! JГЎ o elenco de RogГ©rio Ceni nГЈo vive bons momentos no BrasileirГЈo. No torneio, nГЈo vence hГЎ trГЄs jogos – sendo o resultado mais recente o empate com o CuiabГЎ por 1 a 1. Por outro lado, nesta semana, garantiu sua vaga na final da Copa Sul-Americana ao derrotar o AtlГ©tico-GO apГіs uma disputa de pГЄnaltis.
  https://yenkee-wiki.win/index.php?title=Resultado_do_jogo_corinthians_e_são_paulo_ontem
  Mesmo com a faixa das novelas pedindo socorro, nГЈo Г© uma opção para a Globo diminuir o espaГ§o para o futebol. A emissora tem os direitos exclusivos da Copa do Mundo para TV aberta e paga. Na internet, o conglomerado de mГ­dia brasileiro abriu mГЈo da exclusividade, e a Fifa (Federação Internacional de Futebol) tenta fechar um contrato com alguma plataforma de streaming para a exibição do torneio de seleções. Bruno Maia, ex-vice-presidente de marketing do Vasco da Gama, especialista em inovação e novos negГіcios na indГєstria do esporte, e sГіcio da 14, agГЄncia de conteГєdo estratГ©gico, explicou que no modelo de negociação de direitos de transmissГЈo utilizado nas EliminatГіrias nГЈo Г© possГ­vel que a seleção visitante negocie suas partidas. Por isso, o acordo feito pela CBF contraria as regras de mercado e gera uma inseguranГ§a nas empresas. “Г‰ uma decisГЈo que nГЈo ajuda na sensação de livre mercado entre os entes privados e afeta a sensação de exclusividade que pode ter influenciado na compra das empresas de plataformas digitais”.

 • February 22, 2023 at 3:10 PM
  Permalink

  Hello fda.gov.mm owner, Your posts are always well-structured and logical.

 • February 23, 2023 at 7:29 AM
  Permalink

  com 20 E2 AD 90 20Gibt 20Es 20Viagra 20Auf 20Kassenrezept 20 20Viagra 20Prodaja 20Njukalo gibt es viagra auf kassenrezept The state of Michigan first offered to lease Belle Isle from Detroit in January, agreeing to assume 6 million in annual operating costs buy cialis online Precordial thrills vibrations from murmurs indicate the presence of a loud murmur and generally correlate to the point of maximal murmur intensity during auscultation

 • March 1, 2023 at 8:14 AM
  Permalink

  Dear fda.gov.mm owner, Your posts are always well written and informative.

 • March 6, 2023 at 1:35 AM
  Permalink

  To the fda.gov.mm administrator, Thanks for sharing your thoughts!

 • March 7, 2023 at 1:47 AM
  Permalink

  Hi fda.gov.mm webmaster, You always provide great insights.

Leave a Reply

Your email address will not be published.