မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကြော်ငြာများ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်ရန် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနား (MRTV-4 ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်)

10,275 thoughts on “မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကြော်ငြာများ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်ရန် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနား (MRTV-4 ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်)