ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သော အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ် အလွန်အကျူး ညွှန်းဆိုဖော်ပြ ကြော်ငြာရောင်းချနေခြင်းများ တွေ့ရှိရသဖြင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ သိရှိစေရန် အသိပေးကြေညာချက်

Read more