စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသာက်နမူနာများ

အမှတ်တံဆိပ်များ နမူနာများ
၁။ ရှမ်းကြီး အမှတ်တံဆိပ်ပါ ပဲကြီးလှော်  
၂၊၊ ကောင်းကောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်သီးမှုန့် (ခွဲကြမ်းမှုန့်)  
၃။ နိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်ဆီ
၄။ ထောဘီ အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဇီးထုပ်  
၅။ ကောင်းကောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန်  
၆။ တီဆွေ အမှတ်တံဆိပ်ပါ မြိတ် ပုဇွန်ငါးပိထောင်း  
၇။ နတ်သမီး အမှတ်တံဆိပ်ပါ ခေါက်ဆွဲ  
၈။ ဝင်းစတားအမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်ဆီဆော့  
၉။ နိုင် အမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်  
၁၀။ ASA အမှတ်တံဆိပ်ပါ Gel Jelly (အစိမ်း)  
၁၁။ ASA အမှတ်တံဆိပ်ပါ Gel Jelly (အဝါ)  
၁၂။ တိုးတက်အောင် အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဇီးထန်းလျှက်  
၁၃။ ဆဲဗင်းစတား အမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်ဆီ (အညို)  
၁၄။ ထွန်းမိသားစု အမှတ်တံဆိပ်ပါဂျင်းချဉ်  
၁၅။ KYWE CHO မှတ်တံဆိပ်ပါ Myanmar Ginger Energy Drink  
၁၆။ ဒေါ်နွဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပါ အရောင်တင်မှုန့်  

၁၇။ သရဖူ အမှတ်တံဆိပ်ပါ အရောင်တင်မှုန့်  
၁၈။ မင်းမင်း အမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်သီး (အနုမှုန့်)  
၁၉။ သင်း အမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်သီးမှုန့်  
၂၀။ DDK အမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်သီးမှုန့်  
၂၁။ ရွှေမင်းသား အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဇီးလုံး  

Sharing is caring!