အသိပေးကြေညာချက်

၁။   အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် အရည်အသွေး စစ်မှန် ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့ စားသုံးနိုင်စေရန်အတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။   သက်တမ်းတို အစားအသောက်များ (၂၄နာရီအတွင်း စားသုံးရမည့် အစား အသောက်များ) အားဈေးကွက်တင်ရောင်းချရာ၌ တံဆိပ်ကပ်

Read more

အသိပေးကြော်ငြာချက်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်သစ်ကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာန ဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိ Regulation > Guideline > Food တွင် အစားအသောက်တင်သွင်း/ တင်ပို့ ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအနေနှင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် လွှင့်တင်ထားပြီး

Read more

သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဆိုင်ရာ အသိပေးကြော်ငြာချက်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်သစ်ကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာန ဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိ Regulation > Guideline > Food တွင် အစားအသောက်တင်သွင်း/ တင်ပို့ ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအနေနှင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် လွှင့်တင်ထားပြီး

Read more