အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း

Changes different between upgraded Online Booking System and old system. (Cosmetics and Medical Devices) အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူ အများပြည်သူ များထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း

Read more

(၃-၃-၂၀၂၀) အသိပေးကြေညာချက်

        ၁။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်း မွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့ စားသုံးနိုင် စေရန်အတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ သက်တမ်းတို အစားအသောက်များ (၂၄ နာရီအတွင်းစားသုံးရမည့်

Read more

(၂၆-၂-၂၀၂၀) အသိပေးကြေညာချက်

        အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်ဌာနခွဲသို့ အစားအသောက်/ သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများမှ အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက် (သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားရာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံး ရက်ထက် (၁) ရက်ကျော်လွန်ပါက သက်တမ်းလွန်ကာလ (၁) လအဖြစ် သတ်မှတ်၍

Read more