အစားအသောက်တင်သွင်း/ တင်ပို့ ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အစားအသောက်တင်သွင်း/ တင်ပို့ ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Form များကို ‌‌‌‌ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် IR, ER, IHC, EHC, Form Agreement, SOP Introduction, SOP IHC, SOP ER, SOP

Read more

သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ နှင့် အထူးထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၀၃ နှင့်အညီ ကုသရေးတွင်အသုံးပြုသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ထိန်းချုပ် ဆေးဝါးများကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။ သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ (မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ဆေးဝါးများဖြစ်ရမည်။) စဉ် ဆေးဝါးအမည် ၁။ Alprazolam ၂။ Bromazepam

Read more