ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် အတည်ပြုစာရင်း အသိပေးကြေညာချက်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ဆေးဝါး (၄၈၀)မျိုး၏ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်လျောက်ထားလာခြင်းကိုစိစစ်ပြီးဖြစ်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဉီးစီးဌာန၏ငွေစာရင်းအမှတ် MD-012456သို့ (၁-၁၁-၂၀၁၉) မှ(၃၁-၁-၂၀၂၀)အတွင်းပေးသွင်းရန် အတွက်အသိပေးအပ်ပါသည်။  

Read more

သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ နှင့် အထူးထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၀၃ နှင့်အညီ ကုသရေးတွင်အသုံးပြုသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ထိန်းချုပ် ဆေးဝါးများကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။ သာမန်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများ (မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ဆေးဝါးများဖြစ်ရမည်။) စဉ် ဆေးဝါးအမည် ၁။ Alprazolam ၂။ Bromazepam

Read more

ဆေးဝါးမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း နှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်။

ဆေးဝါးမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း နှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အား ကြည့်ရှုရန် PDF ဖိုင်အား ရယူပါ။ Drug Registration PDF

Read more